Warmtepompen en geluid

Decorative brandbar

Warmtepompen en geluid

Nieuwe geluidseisen en te nemen maatregelen

02-12-2020

Geluidseisen wijzigen per 2021

In het nieuwe Bouwbesluit 2012 BENG zal voor het eerst geluideisen aan buitenunits van warmtepompen en airco’s worden opgenomen. Warmtepompen spelen een grote rol in de energietransitie en zullen de komende jaren steeds vaker worden toegepast. Zodoende ligt het voor de hand om een eis te stellen aan de buitenunits, mede ook doordat geluid een hot-topic is de laatste jaren. De eis is opgenomen in artikel 3.8.2 en 3.9.3 van het Bouwbesluit 2012 BENG.