Kies jouw oplossing

Cv-ketel
Cv-ketel met warmtepomp
Warmtepomp

Consumentendagen

  • Alles over duurzaam verwarmen
  • Stel al je vragen aan onze adviseurs
  • Ervaar een werkende warmtepomp

Warmtepompen en geluid

Nieuwe geluidseisen en te nemen maatregelen

  • Home
  • Warmtepompen en geluid

Geluidseisen wijzigen per 2021

Geluidseisen wijzigen per 2021

In het nieuwe Bouwbesluit 2012 BENG zal voor het eerst geluideisen aan buitenunits van warmtepompen en airco’s worden opgenomen. Warmtepompen spelen een grote rol in de energietransitie en zullen de komende jaren steeds vaker worden toegepast. Zodoende ligt het voor de hand om een eis te stellen aan de buitenunits, mede ook doordat geluid een hot-topic is de laatste jaren. De eis is opgenomen in artikel 3.8.2 en 3.9.3 van het Bouwbesluit 2012 BENG.

Verschil tussen geluidsvermogen en geluidsdruk

Verschil tussen geluidsvermogen en geluidsdruk

Warmtepompen maken geluid. Fabrikanten zijn verplicht om het geluid in sterkte te meten en te vermelden in de installatie-instructies, op het ErP label, de gebruikersinstructie etc. De metingen die worden uitgevoerd. kunnen worden onderverdeeld in twee waardes; het geluidsdrukniveau (LpA) en het geluidsvermogen niveau (LwA). Beide worden uitgedrukt in dB(A). Het geluidsvermogen zal altijd hoger zijn dan het geluidsdrukniveau. Lees er meer over in het whitepaper Warmtepompen en geluid.

Accessoires met betrekking tot geluid

Accessoires met betrekking tot geluid

Om te voldoen aan de eisen zullen er in de praktijk situaties kunnen voorkomen waarin de buitenunit niet stil genoeg is. Als er geen mogelijkheid is om de buitenunit verder van de perceelgrens te plaatsen, of verder van een te openen raam of deur, dan kunnen geluidsaccessoires een oplossing bieden. Daarnaast zijn er extra stille buitenunits die op 3 meter afstand niet meer dan 33 dB(A) produceren.