Voorwaarden spoelvullen

Decorative brandbar
 • Home
 • professioneel

 • voorbereiding-en-installatie

 • Spoelvullen
 • Voorwaarden spoelvullen

Voorwaarden spoelvullen

Opdrachtgever verklaart:

 • Dat de installateur aanwezig is tijdens de werkzaamheden voor tilwerkzaamheden en eventuele installatie aanpassingen.
 • Dat deze akkoord is met de kosten welke op nacalculatie worden berekend, voor benodigde uren, voorrijkosten en materialen. (minimaal 4 uur arbeid is al snel benodigd).
 • Dat aan alle punten genoemd op dit formulier is voldaan.
 • Dat de gehele installatie goed en veilig bereikbaar is.
 • Te weten dat Nefit/Bosch enkel werkzaamheden op hoogte uitvoert wanneer voldaan is aan de veiligheidseisen welke zijn beschreven in de Arbo wetgeving.
 • Dat wanneer de werkzaamheden om welke reden dan ook door Nefit Bosch niet kunnen worden uitgevoerd dit op nacalculatie zal worden doorbelast.
 • Te weten dat er enkel werkzaamheden worden uitgevoerd aan Nefit Bosch producten.