De energie van … Bas van Dealen

Decorative brandbar

04-02-2019

De energie van … Bas van Dealen

Mensen, bedrijven en politiek moeten er samen de schouders onder zetten want, stilstaan is geen optie. Bas van Daelen, gebiedsmanager bij Tiwos (Tilburg), is op zowel persoonlijk als professioneel vlak al heel wat jaren bezig met duurzaamheid. Ook bij Tiwos is de verduurzaming van bijna 8000 bestaande huurwoningen de grote uitdaging. Nefit sprak met hem over zijn visie op verduurzaming.

Route naar 2050

Niet alles kan tegelijk. Dus worden de woningen verduurzaamt volgens een gefaseerde planning. Het gemiddelde label B dat vereist is, gaat Woonstichting Tiwos zeker halen. Natuurlijk zijn ze ook al bezig met de volgende stappen. Net als de meeste andere woningcorporaties in Nederland heeft Tiwos een Routekaar CO2-neutraal opgesteld.

De bewoner centraal

Door hun deelname aan de stroomversnelling heeft Tiwos veel ervaring opgedaan. Woningverduurzaming moet plaatsvinden via een eenvoudig proces met minimale bewonersoverlast. ‘Het mag ook niet leiden tot hogere woonlasten voor onze huurders’ vindt van Daelen. Zij moeten blindeling kunnen vertrouwen op een feilloze werking van nieuw te gebruiken installaties.

Voorlichting is belangrijk

Ze doen geen concessies aan het comfort van de bewoners. ‘Tenslotte ruil je een fijne, warme winterjas ook niet voor een mindere jas’. Zegt van Daelen. Daarom is goede voorlichting belangrijk. In de praktijk krijg je daarmee de mensen mee. Door het eigen voordeel en het maatschappelijke belang van verduurzaming uit te leggen, groeit de deelname van huurders aan projecten met PV-panelen.

Ambiteus

De ambitie moet zijn ‘van gas los’. All-electric warmtepompen in woningen en complexen of de aansluiting op duurzame warmtenetten. Daar waar dat technisch, praktisch of financieel nog niet mogelijk is, zijn hybride oplossingen een goed alternatief om stapsgewijs te verduurzamen. Bovendien wordt dat een aantrekkelijke optie als er in Nederland alternatieve, groene gassoorten beschikbaar komen. Standaardisatie is een must. Tiwos zoekt naar installatieoplossingen die in veel verschillende woningtypen uitkomst bieden. ‘Zodat we niet steeds het wiel opnieuw hoeven uit te vinden’sluit van Daelen af.

Bas van Dealen

De energie van...