De juiste warmtepomp en opstelplaats binnen- en buitenunit

Decorative brandbar

19-05-2020

De juiste warmtepomp en opstelplaats binnen- en buitenunit Pro

Nu de warmtepomp steeds meer terrein wint, komen er steeds meer vragen los. Niet alleen bij installateurs, maar ook bij hun klanten en bij voorschrijvende partijen als adviseurs en bestekschrijvers. Met leveranciers gaan we de komende maanden in op de belangrijkste vragen én uiteraard de antwoorden. Als eerste: de drie meest gestelde vragen van installateurs en de antwoorden daarop van Nefit Bosch.

Hoe kies ik de juiste warmtepomp?

In het oriënterende gesprek is het belangrijk om eerst de beweegredenen en verwachtingen van de klant te leren kennen.

 • Wil of kan de klant niet extra investeren? Dan is het niet zinvol te kijken naar een warmtepomp.
 • Is de woning voorzien van gewone radiatoren? Dan is een elektrische warmtepomp meestal niet de juiste oplossing, maar kan een hybride warmtepomp een voldoende grote besparing opleveren om de investering te rechtvaardigen.
 • Overweegt de klant een warmtepomp, maar twijfelt hij of zij of het comfort wel op peil blijft? Doe dan de volgende test: stel de stooklijn van de huidige cv-installatie in op maximale aanvoertemperatuur van 65 °C, bij voorkeur in combinatie met een weersafhankelijke regeling. Blijft de woning tijdens de koude maanden comfortabel warm, dan lukt dat ook met een hybride warmtepomp.

Download Stappenplan ”Cv-ketel vervangen: wat is wijsheid”

Waarmee moet ik rekening houden bij het plaatsen van de binnenunit?

Let bij de plaatsing van de binnenunit op:

 • het aanbrengen van een werkschakelaar of stekkerverbinding voor de elektrische voeding.
 • het op de juiste plaats en wijze aanbrengen van de sensoren voor buitentemperatuur, aanvoertemperatuur en boilertemperatuur.
 • het correct invoeren van de regelinstellingen; de standaardinstellingen staan online.
 • het spoelvullen bij de monoblockvarianten van de verbindingsleidingen tussen binnen- en buitenunit; als dit achterwege wordt gelaten, is het lastig om de lucht uit het systeem te krijgen.

Waarmee moet ik rekening houden bij het plaatsen van de buitenunit?

Let bij de plaatsing van de buitenunit op:

 • het voorkómen van trillingsgeluiden door de unit op een stabiele, liefst massieve ondergrond te plaatsen. In de installatie-instructies zijn voorbeelden gegeven. Gebruik trillingsdempers om trillingen te minimaliseren, zeker op bijvoorbeeld balkons.
 • bouwkundige aspecten. Plaats de buitenunit niet in een hoek of nis, let ook op muurtjes en begroeiing voor optimale werking van de buitenunit. Zorg dat de uitgeblazen lucht weg kan.
 • goede bereikbaarheid van de buitenunit voor service en onderhoud.
 • een zo kort mogelijke afstand tussen binnen- en buitenunit voor optimaal rendement. Hoe dichter de binnen- en de buitenunit bij elkaar staan, hoe kleiner de warmtetransportverliezen in de leidingen en hoe hoger het rendement van de installatie. Er zijn speciale voorgeïsoleerde leidingen verkrijgbaar en een speciaal installatiepakket met onder meer een expansiestuk.
 • het plaatsen van de monoblock buitenunit op de begane grond. Plaatsing op een plat dak mag alleen als aan aanvullende voorwaarden wordt voldaan zoals beschreven in Technisch Bulletin 49 op p. 8.

Nefit Bosch

Auteur / schrijver bij Nefit Bosch