Groene waterstof als alternatief voor aardgas in 2030

Decorative brandbar

27-01-2021

Groene waterstof als alternatief voor aardgas in 2030

Het prijsverschil tussen groene waterstof en aardgas wordt kleiner. Hierdoor komt groene waterstof rond 2030 in beeld als alternatief voor fossiele brandstoffen, zo blijkt uit een rapport van ABN AMRO over groene waterstof. Dit geldt dan vooral voor de industrie en nog niet zozeer voor huishoudens. Volgens het rapport is de industrie goed voor een derde van de CO2-uitstoot in Nederland en is daarmee de grootste CO2-bron waarvoor groene waterstof een oplossing zou kunnen vormen.

Groene waterstof

Waterstof kan een alternatief zijn voor fossiele brandstoffen. Uit aardgas of kolen gewonnen waterstof heeft grijze waterstof. Van blauwe waterstof is sprake als de CO2 die vrijkomt wordt afgevangen en opgeslagen. Groene waterstof is de meest duurzame vorm. Hierbij wordt waterstof volledig met duurzame energie geproduceerd, zoals zonne- of windenergie. Deze duurzaam opgewekte energie wordt in elektrolysers door water geleid om waterstof te produceren. Bij verbranding heeft groene waterstof, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals aardgas, geen CO2-voetafdruk.

Als groene waterstof op grote schaal wordt geproduceerd, zoals de EU van plan is, kost 1 kilo in 2030 2,19 euro. Aardgas kost tegen die tijd 1,78 euro per kilo, verwacht de bank. Om te kunnen concurreren met aardgas, moeten de prijzen dus nog verder naar elkaar bewegen.

CO2-heffingen

Groene waterstof kan op termijn worden toegepast in de warmte-intensieve industrie. Deze industrie is nu goed voor een derde van de CO2-uitstoot in Nederland. Het is daarmee de grootste bron van CO2-uitstoot. Bij productie op industriële schaal wordt de kloof tussen de prijs van waterstof en aardgas steeds kleiner. Vanaf 2025 gaan CO2-heffingen gelden, waardoor de prijs van aardgas verder stijgt. Tot 2030 leidt dit tot een stijging van de prijs van aardgas van 0,19 naar 0,50 euro per m³. In 2030 betaalt de warmte-intensieve industrie 80 euro per ton CO2-uitstoot. Groene waterstof mag dan 1,78 euro per kg kosten om equivalent te kunnen zijn aan gas (nu is dat 0,67 euro). De heffingen gaan een grote rol spelen bij de economische haalbaarheid van groene waterstof als concurrent voor aardgas.

Potentie voor industrie

De potentie van groene waterstof als alternatief voor aardgas en andere fossiele brandstoffen is volgens ABN AMRO op termijn erg groot. “Groene waterstof maakt gebruik van wind en water die in Europa in overvloed aanwezig zijn. Windparken op de Noordzee, zoals het project NortH2, genereren in 2030 naar verwachting 4 Gigawatt en uiteindelijk in 2040 zo’n 10 Gigawatt duurzame energie, bestemd voor industriële doeleinden. Tegelijkertijd zullen de efficiency en kosten van offshore windenergie in de komende jaren sterk verbeteren dankzij nieuwe technologieën. Zo zal de efficiency van elektrolysers sterk verbeteren”, zegt ABN AMRO.

“Ook worden CO2-opbrengsten door Nederland en de Europese Commissie besteed aan duurzame energieprojecten, zoals onderzoek naar en de ontwikkeling van groene waterstof. Er is nog een lange weg te gaan voordat groene waterstof concurrerend zal zijn, maar energiebedrijven en industriële ondernemingen zitten in de tussentijd niet stil. Alle ontwikkelingen wijzen erop dat prijsequivalentie tussen fossiele brandstoffen en groene waterstof in het komende decennium steeds dichterbij komt.”

Huishoudens

Als het gaat om huishoudens, voorziet Nefit Bosch ook een rol voor groene waterstof wanneer deze in grote hoeveelheden beschikbaar komt. De H2 Ready cv-ketel van Nefit Bosch is nu al klaar voor de transitie. Het toestel kan een woning verwarmen op aardgas en wanneer het zover is binnen een uur worden omgezet naar een toestel dat werkt op 100% waterstof.

Bron: ABN AMRO