Leidingdiametertabellen Bosch Compress 5800i AW en Bosch Compress 2000 AWF

Decorative brandbar

26-02-2024

Leidingdiametertabellen Bosch Compress 5800i AW en Bosch Compress 2000 AWF

Een juiste leidingdiameter is altijd belangrijk bij elke installatie. Een te kleine diameter levert veel drukverlies op, meer slijtage en een hoger installatiegeluid. Ook kan het voorkomen dat de warmtepomp het vermogen niet kan leveren, waardoor ruimtes onvoldoende op temperatuur komen.

Voor installatie met een monoblock warmtepomp moet de juiste leiding diameter bepaald worden tussen de installatie binnen en de buitenunit. Hiervoor zijn tabellen opgesteld voor alle Nefit-Bosch monoblock warmtepompen. Voor de tabellen is er uitgegaan van een installatie met buffervat en warmwatervoorziening. De interne circulatie pomp van de warmtepomp zorgt voor flow over het circuit tussen buffervat en buitenunit. De 3-wegklep, boiler, leidingwerk en appendages zorgen voor een bepaald drukverlies welke de pomp moet overbruggen.

Een juiste leidingdimensionering wordt gebaseerd op:

  • Delta T tussen aanvoer en retour (K)
  • Debiet (l/s) (maximaal debiet tijdens de ontdooicyclus)
  • Drukverlies (Pa) (leidingen, appendages, toestellen e.d.)

Wij adviseren voor alle monoblock warmtepompen om de afstand tussen de installatie binnen en het buitendeel zo kort mogelijk te houden. Doorgaans is de maximale afstand 20 meter (enkele leidinglengte, zie A in de afbeelding hiernaast). Indien de afstand groter is, kan het voorkomenndat de interne circulatiepomp te weinig opvoerhoogte heeft. Daarnaast neemt het warmteverlies over het leidingtraject toe naarmate de afstand groter wordt. Dit heeft een negatieve invloed op het rendement.

CS 2000AWF All-electric

Warmtepomp typeDelta T
warmtedrager
Debiet vollast
bij -7°C
Buis Ø
25x2,3 mm
Buis Ø
32x2,9 mm
Buis Ø
40x3,7 mm
Buis Ø
50x4,6 mm
CS2000AWF 4 R-S5 K0,24 l/s20 m---
CS2000AWF 6 R-S5 K0,30 l/s-20 m--
CS2000AWF 8 R-S5 K0,35 l/s-20 m-

-

CS2000AWF 10 R-S5 K0,40 l/s-20 m--
CS2000AWF 12 R-S5 K0,52 l/s-20 m--
CS2000AWF 14 R-S5 K0,60 l/s--20 m-
CS2000AWF 16 R-S5 K0,66 l/s--20 m-
CS2000AWF 18 R-S5 K0,95 l/s---20 m
CS2000AWF 22 R-S5 K1,01 l/s---20 m
CS2000AWF 26 R-S5 K1,12 l/s---20 m
CS2000AWF 30 R-S5 K1,11 l/s---20 m


Maximale afstand tussen bijverwarmer en buitenunit

CS 2000AWF Hybride

Warmtepomp typeDelta T
warmtedrager
Debiet vollast
bij -7°C
Buis Ø
25x2,3 mm
Buis Ø
32x2,9 mm
Buis Ø
40x3,7 mm
Buis Ø
50x4,6 mm
CS2000AWF 4 R-S
7 K
0,20 l/s20 m---
CS2000AWF 6 R-S
7 K
0,25 l/s20 m---
CS2000AWF 8 R-S
7 K
0,30 l/s-20 m--
CS2000AWF 10 R-S
7 K
0,34 l/s-20 m--
CS2000AWF 12 R-S
7 K
0,50 l/s-20 m--
CS2000AWF 14 R-S
7 K
0,54 l/s--20 m-
CS2000AWF 16 R-S
7 K
0,60 l/s--20 m-
CS2000AWF 18 R-S
7 K

0,48 l/s

--20 m-
CS2000AWF 22 R-S
7 K
0,60 l/s--20 m-
CS2000AWF 26 R-S
7 K
0,55 l/s--20 m-
CS2000AWF 30 R-S
5 K
0,79 l/s---20 m


Maximale afstand tussen bijverwarmer en buitenunit

CS 5800i AW All-electric

Warmtepomp typeDelta T
warmtedrager
Debiet vollast
bij -7°C
AX20 Ø inw.
15mm
AX25 Ø inw.
18mm
AX32 Ø inw.
25mm
AX40 Ø inw.
33mm
CS5800iAW 4
4 K
0,25 l/s
9 m
23 m
30 m
-
CS5800iAW 5
5 K
0,29 l/s
5 m

15 m

30 m

-
CS5800iAW 7
5 K
0,34 l/s
-
7 m
30 m
-
CS5800iAW 10
5 K
0,34 l/s
-
-22 m
30 m
CS5800iAW 12
6 K
0,48 l/s
-
-
13 m
30 m

Maximale afstand tussen bijverwarmer en buitenunit

Technisch Bulletin Nefit Bosch

Redactie

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op.