Veiligheid rookgasafvoer

Decorative brandbar

14-09-2018

Veiligheid rookgasafvoer Pro

De rookgasafvoer is onderschat onderdeel van een gasgestookte verwarmingsinstallatie. Een aanzienlijk deel van de incidenten rondom koolmonoxide is te wijten aan dit installatiedeel.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid wijdt een vijfde van alle incidenten aan gebreken aan de rookgasafvoer. Het onderzoek Koolmonoxide, een onderschat en onbegrepen gevaar heeft een aanzet gegeven tot meer bewustwording rondom dit onderwerp, én technische maatregelen van de branche.

Inspecteren en vervangen

Het komt nog te vaak voor dat de rookgasafvoer niet vervangen wordt bij ketelvervanging. Het is van groot belang dat dit wél gebeurt, want een individuele rookgasafvoer gaat maar één ketelleven mee. Ook bij collectieve systemen is het van groot belang dat het afvoerkanaal door een vakman geïnspecteerd wordt. Niet alleen bij de overstap van VR-toestellen naar HR-toestellen maar ook bij het vervangen van HR-toestellen, is extra aandacht voor de rookgasafvoer op zijn plaats: het condenswater van het HR-toestel kan het materiaal van de afvoer namelijk sterk aantasten.

Ook de verbindingen in rookgasafvoersystemen zijn aan veroudering onderhevig. In de praktijk laat zich e.e.a. lastig inspecteren. Laat inspectie of beoordeling over aan hierin gespecialiseerde bedrijven.

Twee aansluitmethodes

In Nederland zijn we gewend om HR-ketels te voorzien van een parallelle rookgasafvoer. Slechts 10 procent van de individuele toestellen wordt aangesloten met een concentrische rookgasafvoer, waarbij gebruik wordt gemaakt van de buis-in-buis-constructie. Beide uitvoeringen zijn, mits goed uitgevoerd, veilig. Gebruik hierbij de installatie voorschriften zoals door de fabrikant opgegeven.

Voordeel concentrisch

Het grote voordeel van de concentrische aansluiting is het veiligheidsvangnet. Mocht de binnenbuis, waardoor de rookgassen naar buiten gaan, onverhoopt lekken, dan worden deze via de luchttoevoer gerecirculeerd. Het HR-toestel zal uitgaan en een storingsmelding weergeven. Het HR-toestel zal dan ook geen rookgassen meer produceren. De concentrische afvoer neemt ook minder ruimte in beslag, en ziet er netter uit.

Wat doet de markt?

De publicatie van rapport Koolmonoxide, een onderschat en onbegrepen gevaar heeft voor beweging in de installatiebranche gezorgd. In Nederland is, in tegenstelling tot andere landen in Europa, de parallelle rookgasafvoer jarenlang de standaard geweest. Toestelfabrikanten hebben daarom altijd standaard ketels geleverd met een dergelijke aansluiting: voor een concentrische aansluiting moet een adapter worden bijgeleverd.

Branchevoorkeur

Fabrikanten van rookgasafvoersystemen, grote en kleine installatiebedrijven, maar ook Nefit, hebben aangegeven hun voorkeur te geven aan de veiligste oplossing. Sinds deze stellingname worden steeds meer cv-toestellen, al dan niet verplicht door de opdrachtgever of op initiatief van installateurs, concentrisch aangesloten. Dit betekent dat de ProLine standaard te bestellen is in een concentrische variant. Hierdoor hoeft er geen extra adapter meer te worden besteld. De installateur kan zijn klant de meest veilige oplossing aanbieden. Bestaande toestellen kunnen worden omgebouwd naar een concentrische variant.

Heldere richtlijnen

De rookgasafvoer moet aangesloten worden volgens de fabrikantvoorschriften. Dit betekent niet alleen dat het juiste materiaal gebruikt moet worden, maar ook dat materialen niet door elkaar gebruikt mogen worden en de afvoer op het juiste afschot moet liggen om condenswater af te voeren. Ook de juiste manier van beugelen ligt onder het vergrootglas. Hiervoor zijn kraakheldere richtlijnen opgesteld.

De cv-installatie is een samenspel tussen toestel, appendages, rookgasafvoer, leidingen en een afgiftesysteem. De installateur die zijn vak verstaat is dé verbindende factor, en de sleutel voor een installatie die de gebruiker niet alleen comfort biedt, maar ook de veiligheid die je van een moderne installatie mag en moet verwachten.

Rob Haarman

Producttrainer bij Nefit Bosch