‘Als installatiefabrikant geloven we in de toekomst van waterstof. En dus sorteren we er al sinds 2017 op voor.’

Decorative brandbar

22-05-2024

‘Als installatiefabrikant geloven we in de toekomst van waterstof. En dus sorteren we er al sinds 2017 op voor.’

Nederland speelt een leidende rol in Europa op het gebied van waterstof, samen met Duitsland en Engeland. Zowel de overheid als het bedrijfsleven ziet groene waterstof als essentieel voor de verduurzaming van industrie en zwaar transport. Nederland is door zijn ligging en bestaande infrastructuur ideaal als waterstofknooppunt. De Gasunie werkt aan een waterstofringleiding die industriële clusters en mogelijk woonwijken zal bedienen. Als installatiefabrikant bereiden wij ons voor op deze overgang met 'H2 ready' cv-ketels, die eenvoudig omgezet kunnen worden naar waterstof. Duidelijk beleid is echter cruciaal om deze toekomstvisie te realiseren en de overstap voor huishoudens te vergemakkelijken.

Waarom sorteert een grote installatiefabrikant voor op waterstof voor woningen?

‘Nederland is, naast Duitsland en Engeland, aanjager en koploper in Europa op het gebied van waterstof. De overheid gelooft erin, het bedrijfsleven gelooft erin, en wij als fabrikant van installatieoplossingen geloven er ook in. De overheid ziet groene waterstof in eerste instantie als een belangrijke oplossing voor de verduurzaming van de industrie en het zware transport. Daarmee wil men de maakindustrie in Nederland houden, Gronings gas is immers geen trigger meer voor bedrijven om zich hier te (blijven) vestigen. De overheid ziet ons land als het ideale logistieke waterstofknooppunt richting bedrijven in Nederland én het Europese achterland. Ons land is gelegen aan de Noordzee, met belangrijke havens en met een geschikte, deels bestaande gasinfrastructuur.

Waterstofringleiding

De Gasunie ontwikkelt een waterstofringleiding, die vanaf de Rotterdamse haven langs in eerste instantie vijf industriële clusters zal lopen, via de Randstad door het noorden, oosten en zuiden van ons land loopt. Voor industrie en transport moet er altijd ruim voldoende energiecapaciteit beschikbaar zijn. Er moet dus meer waterstof geproduceerd worden dan dat er daadwerkelijk wordt gebruikt. En dus zal er in de toekomst altijd een overschot aan waterstof zijn dat men natuurlijk nuttig wil inzetten. Een van de mogelijke toekomstscenario’s is dat er aftakkingen komen naar woonwijken waar gemeenten en netbeheerders besluiten de overstap naar waterstof te maken. Wij verwachten dat dat vanaf 2028 het geval kan zijn. Logisch dus dat wij als verwarmingsproducent al sinds 2017 voorsorteren op waterstof als duurzame vervanger van aardgas voor een deel van de Nederlandse woningen.’

Hoe groot is de kans dat installaties van huishoudens ooit volledig op waterstof zullen gaan draaien?

‘Dat hangt van veel factoren af, ook van politieke keuzes. Maar we kunnen als toonaangevende fabrikant natuurlijk niet gaan stilzitten. Een optie is het bijmengen van waterstof. Veel nieuwe cv-ketels zijn hiervoor al geschikt. Maar je kunt niet eerst de infrastructuur en de huishoudens voorbereiden op de bijmenging van waterstof en een aantal jaren later besluiten over te stappen op 100% waterstof. Het zijn verschillende sporen waarop wij als Nefit Bosch voorsorteren. Daarom hebben we onder meer een ‘H2 ready’ cv-ketel ontwikkeld. Die werkt op aardgas, maar kan door de installateur eenvoudig worden omgezet naar waterstof. Je zou de inzet daarvan als overheid kunnen stimuleren om later de overgang naar waterstof in bepaalde wijken te vergemakkelijken. Het is dus van essentieel belang dat de politiek kraakheldere beleidskeuzes gaat maken. Zodat fabrikanten en huishoudens weten hoe de toekomst van waterstof eruit gaat zien.’

Meer over waterstof? Lees dan ook: