Belangrijke wijzigingen in F-gassenveroderning voor installateurs

Decorative brandbar

10-04-2024

Belangrijke wijzigingen in F-gassenveroderning voor installateurs

Sinds maandag 11 maart 2024 is de hervormde F-gassenveroderning van kracht, met mogelijke consequenties op korte termijn voor installateurs. In dit artikel nemen we je mee door de belangrijkste veranderingen, wat dit voor installateurs betekent, en welke stappen er genomen kunnen worden.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

De hervormde F-gassenveroderning van de Europese Unie legt beperkingen op aan het gebruikt van HFK-koudemiddelen en legt een toegestane hoeveelheid aan productie en import. Het doel van deze herziening is om de productie en consumptie van deze koudemiddelen te verminderen om milieu-impact te minimaliseren en internationale verplichtingen na te komen. Het koudemiddelquotom voor koudemiddelen met een GWP-waarde boven de 750 wordt versneld afgenouwd, waarbij vanaf 2050 geen F-gassen meer geproduceerd of geïmporteerd mogen worden binnen de EU.

Certificering voor het werken met F-gassen blijft verplicht, maar nu ook voor HFO-koudemiddelen en natuurlijke koudemiddelen zoals koolwaterstoffen, CO2 en ammoniak. Ongeacht de hoeveelheid. Elke 7 jaar zal je hiervoor opnieuw gecertificeerd voor moeten worden.


Niet gecertificeerd? Bekijk dan onze F-gassenservice.

Wat betekent dit voor de installateur?

Sinds 11 maart 2024 is de afname van HFK-koudemiddelen met een GWP-waarde boven de 750, zoals R-41OA steeds beperkter. De prijzen van deze koudemiddelen zullen hoogstwaarschijnlijk stijgen vanwege de beperkte beschikbaarheid. Door de versnelde afbouw van het koudemiddelquotum, zal de afname van koudemiddelen met hoge GWP-waarden verder afnemen. Systemen op basis van koudemiddelen zoals R32 of R290 bieden daarom een aantrekkelijk alternatief.

Toekomstgerichte oplossingen: warmtepompen op R290 en R32 koudemiddel

De herziene veroderning stelt strengere data voor productverboden, waarbij sommige producten na een bepaalde datum helemaal geen F-gassen meer mogen bevatten. Hierdoor zijn warmtepompen op basis van het koudemiddel R290 en R32 een veelbelovende optie. Door gebruik van dit koudemiddel zijn deze warmtepompen volledig toekomstbestendig en voldoen ze aan de strengere regelgeving van F-gassenveroderning.

Warmtepompen op R32 en R290 koudemiddel van Nefit Bosch

Compress 2000 AWF
Kenmerken
  • R32 koudemiddel
  • Full monoblock warmtepomp zonder binnenunit
  • Verschillende vermogens 4-16kW en 12-30kW (3-fase)
Producttypes
Compress 2000 AWF
Compress 3400i
Kenmerken
  • R32 koudemiddel
  • Hybride varianten van 4 tot 14 kW
  • Bediening via je smartphone (Bosch HomeCom Easy app)
Compress (Hybrid) 5800i AW
Kenmerken
  • R290 koudemiddel
  • Voor elke woning: 4, 5, 7, 10 en 12 kW
  • Grote plaatsingsflexibiliteit dankzij ongekend laag geluidsniveau: 26,5 dB(A) op 3 meter afstand