Duurzaam stadswarmtenet met betrouwbare back-up

Decorative brandbar
Bosch TT project Brandaris Zaandam 01 72dpi

Duurzaam stadswarmtenet Zaanstad

27-10-2020

8.400 kW vermogen en uitzonderlijk lage NOx-emissies

Duurzaam stadswarmtenet met betrouwbare back-up

Zaandam wil in 2040 klimaatneutraal zijn. De eerste stap is de aanleg van een open stadswarmtenet voor 2.200 huishoudens. Een duurzame biomassacentrale zorgt voor warmte. Maar om pieken in de warmtevraag op te vangen en tijdens hele koude periodes is een back-up nodig. Bosch Thermotechniek is gespecialiseerd in de engineering, levering en ingebruikstelling van hoogwaardige hulpwarmtesystemen. In Zaandam gaat het om twee hulpwarmtecentrales met elk twee Bosch UT-M ketels van 2.100 kW met een uitzonderlijk lage stikstofuitstoot.

Resthout uit Nederland
In Zaandam fungeert een biomassacentrale als primaire duurzame warmtebron. Deze ‘stadskachel’ draait op het hergebruik van resthout: gecertificeerde houtsnippers afkomstig uit onderhoud aan Nederlandse bossen, parken en tuinen. Er worden voor de warmtevoorziening geen bomen gekapt, het gaat puur om hergebruik van resthout. Voor de distributie van de duurzaam opgewekte warmte is een drie kilometer lang leidingnetwerk gelegd. In totaal worden op den duur 2.200 woningen verwarmd via het nieuwe stadswarmtenet. ENGIE is de eerste warmteleverancier en verantwoordelijk voor de engineering, de constructie, het beheer en de exploitatie van twee hulpwarmtecentrales en koos voor samenwerking met Bosch Thermotechniek.

Direct opschakelen tijdens piekvraag
In twee hulpwarmtecentrales staan in totaal vier Bosch UT-M ketels 24/7 stand-by. Ze vormen de back-up van het stadswarmtenet tijdens pieken in de warmtevraag, tijdens strenge winterdagen en bij onverhoopte storingen. Dat is nodig, omdat een biomassacentrale een stabiele hoeveelheid warmte kan leveren, maar niet in staat is direct en snel op te schakelen om extra warmte te leveren. De Bosch UT-M ketels zijn daarvoor bij uitstek geschikt. Ze vormen de veilige en betrouwbare garantie voor extra warmtelevering zodra dat nodig is.

Hoogste NOx-normen
Tijdens de aanleg van Stadswarmtenet Zaanstad laaide de stikstofdiscussie in Nederland op. De engineering van de installatie was in dit opzicht een uitdaging. Vanwege de zeer beperkte ruimte in de bestaande gebouwen in combinatie met het relatief grote benodigde vermogen én zo laag mogelijke NOx-emissies. In de regel geldt: hoe groter de ketel, hoe hoger de emissies. Bosch Thermotechniek heeft desondanks de optimale oplossing gevonden. De combinatie van de Bosch UT-M ketel (2.100 kW) en een Weishaupt premixbrander met een uitzonderlijk hoog vermogen van 2.300 kW zorgt voor uitzonderlijk lage NOx-emissies. Daarmee voldoet de hulpcentrale aan de meest actuele, flink aangescherpte NOx-normen.

Keuring en inspectie
Naast de installatiewerkzaamheden namen de specialisten van Bosch Thermotechniek ook de montage en aansluiting van elektrische componenten, de opstart en het droogstoken van de ketels, de verplichte EBI-keuring (Eerste Bijzondere Inspectie) en de verplichte NOx-keuring voor hun rekening. Het team van Bosch Thermotechniek is voor het uitvoeren van dergelijke keuringen en inspecties gecertificeerd.

Specificaties
4 x Bosch UT-M heetwaterketel
(vermogensrange: 750 - 19.200 kW)

Betrokken partijen

- BioForte

- ENGIE

- Gemeente Zaandam

- Provincie Noord-Holland

- Bosch Thermotechniek