Er is nog geen bereidheid om huisgasvrij te maken

Decorative brandbar
Nieuwsbericht - Bereidheid om huis gasvrij te maken

Er is nog geen bereidheid om huis gasvrij te maken

02-07-2019

In 2050 moeten alle huishoudens in Nederland van het gas af zijn. Tenminste, dat is het streven van de overheid, maar wat vindt Nederland van gasloos wonen en wie gaat dit bekostigen? Wij onderzochten of er draagvlak is onder 1000 Nederlandse consumenten.

In 2050 moeten alle huishoudens in Nederland van het gas af zijn. Tenminste, dat is het streven van de overheid, maar wat vindt Nederland van gasloos wonen en wie gaat dit bekostigen? Wij onderzochten of er draagvlak is onder 1000 Nederlandse consumenten. Conclusie: op dit moment is de helft van de ondervraagden niet bereid om het eigen huis gasvrij te maken en is men eensgezind dat de overheid een deel van de kosten voor haar rekening moet nemen.

Overheid moet meebetalen aan ambitieuze plannen

Afgelopen vrijdag verkondigde minister Wiebes dat we de klimaatdoelen van 2050 kunnen halen en dat dit een stuk betaalbaarder is dan eerder was gedacht. Een van doelen houdt in dat alle huizen en gebouwen in 2050 van het gas af moeten zijn. Dit betekent dat nieuwe woningen worden gebouwd zonder gasaansluiting en dat voor bestaande woningen moet worden gekeken hoe de gasaansluiting kan worden vervangen voor een alternatieve energiebron, zoals een warmtepomp.

Overstappen van een cv-ketel naar een warmtepomp vergt een extra investering en niet heel Nederland staat te springen om dit zelf te bekostigen: 10% van de ondervraagden uit het onderzoek is bereid om deze investering uit eigen zak te bekostigen, maar het overgrote deel wil dit niet betalen (40%) of vindt dat de overheid alle kosten moet dragen (30%). Verder zou 20% de kosten wel willen delen met de overheid.

“De energietransitie raakt ons allemaal en slaagt alleen als we er met zijn allen achterstaan”, aldus Frederik van der Veen, CEO van EasySwitch.nl. “Als de overheid een besluit neemt, maar de uitvoering neerlegt bij de huiseigenaren (zoals bij het gasloos wonen), dan gaan veel mensen met de hakken in het zand. Uit ons onderzoek komt duidelijk naar voren dat er nog een gebrek is aan draagvlak onder consumenten. Door huiseigenaren te betrekken bij het proces, hen te informeren en hulp aan te bieden, maken we de transitie iets van ons samen. Met het klimaatakkoord hebben we een ambitieus doel gesteld, dus moeten we er ook alles aan doen om dit te realiseren.”

Zuid-Nederland toont minst interesse in gasloos wonen

In het zuiden van ons land is de weerstand het grootst om het eigen huis van het gas af te halen. Ruim een op de drie bewoners uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg vinden dat de overheid dit moet bekostigen. Met een minimaal verschil volgt het noorden. Ondanks de negatieve effecten van de gasboringen in Groningen, willen bewoners van deze regio niet zelf zorgen voor een gasloze woning. Meer dan de helft is niet bereid om voor de kosten op te draaien.

Andere duurzame maatregelen zijn wel populair

Hoewel niet veel Nederlanders de drang hebben om grote veranderingen aan te brengen thuis, wil dit niet zeggen dat er helemaal niets aan verduurzaming wordt gedaan. Integendeel, ons onderzoek wijst uit dat bijna een kwart van de ondervraagden zijn of haar huis al heeft verduurzaamd. Daarnaast is 43 procent er mee bezig of dit van plan. De meest voorkomende maatregelen om het huis te verduurzamen zijn het aanpakken van de isolatie, het plaatsen van HR++ glas en het installeren van zonnepanelen.

  1. Isoleren (56%)
  2. Plaatsen van HR++ glas (43%)
  3. Zonnepanelen installeren (23%)

Opvallend is dat de regio’s die aangeven dat zij niet zelf willen opdraaien voor het gasloos maken van de eigen woning, wel al bezig zijn met het verduurzamen van hun huis. Het noorden van Nederland loopt hierin voorop met bijna 49%, al scoren het oosten en zuiden bijna even goed.*Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.052 Nederlanders door Multiscope (18 jaar en ouder), mei 2019.

Bron: www.easyswitch.nl