Gasprijs behoorlijk gestegen in het afgelopen jaar

Decorative brandbar
  • Home
  • informatie

  • Nieuws
  • Gasprijs behoorlijk gestegen in het afgelopen jaar

Gasprijs behoorlijk gestegen in het afgelopen jaar

07-07-2021

Gasprijs behoorlijk gestegen in het afgelopen jaar

De gasprijzen zijn de laatste tijd behoorlijk gestegen. Er zijn een aantal factoren die het afgelopen jaar van invloed geweest op de gasprijs, bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, de temperatuur, het vraag en aanbod etc. Hieronder zijn de factoren verder toegelicht:


CO2-uitstoot

Voor het verminderen van de CO2-uitstoot wordt de prijs voor gas duurder en de prijs voor elektriciteit goedkoper. Het idee is dat de grote vervuilers gaan betalen voor de broeikasgassen. Op dit moment is dat echter nog niet het geval. Nu betaalt iedereen nog mee.


Temperatuur

Bij hogere temperaturen wordt er meer gebruik gemaakt van airconditioning. Hierdoor ligt het verbruik van de elektriciteit hoger en het gas verbuik lager. De temperatuur buiten heeft dus een grote invloed op het verbruik. Zo lagen in de afgelopen winter de voorspelde temperaturen ver onder het gemiddelde, waardoor de vraag toenam.


Vraag en aanbod

In het begin van vorig jaar, toen de corona-pandemie kwam opzetten, was de vraag nog heel laag. Er was toen nog voldoende voorraad olie en gas. Daarnaast stonden de industrieën wereldwijd zo goed als stil. Dit resulteerde in hele lage prijzen. Tijdens het begin van de lockdown was het mogelijk om een gasprijs aan te bieden van zo'n € 0,17. Dat was ongekend laag. Zodra de industrie weer op gang kwam, werd de vraag weer hoger en de prijs ook weer hoger.


Gaslevering

De OPEC verminderde de olieproductie, waardoor de gasprijs hoger werd. Daarnaast waren er wat gaslevering betreft flink wat problemen. Zo ontstond er een tekort aan vloeibaar aardgas. Dat heeft, uiteraard, ook een behoorlijke invloed op de gasprijs. Daarnaast wordt er iedere zomer onderhoud aan de Europese gasinfrastructuur gepleegd. In de zomer van 2020 is dit echter niet gebeurd, dit werd onderbroken door de corona-pandemie.


Voorraden

De energiebedrijven slaan doorgaans in aanloop naar de winter voorraden in. Bij een warme winter, zoals in 2020, raken de voorraden niet op. Er ontstaat een overschot aan gas en in de lente wordt er weer verhandeld. Dan krijg je een daling van de prijzen. Maar bij een koude winter, zoals afgelopen winter, zie je juist het tegenovergestelde gebeuren. Je krijgt een krapte op de gasmarkt en je ziet de prijzen oplopen.