Gasverbruik 3x lager bij hybride warmtepomp

Decorative brandbar
Gasbesparing door hybride ref Ommen 1600x900

Gasverbruik drie keer lager bij hybride warmtepomp

22-01-2021

Onderzoek: hybride warmtepomp bespaart tot 70% gas

Consumenten kunnen €200 tot ruim €600 per jaar besparen op hun energierekening met een hybride warmtepomp. Een hybride warmtepomp neemt tussen de 60% en 70% van de warmtevraag in een woning voor zijn rekening. Dat blijkt uit metingen in enkele honderden woningen met een hybride warmtepomp gedurende het stookseizoen 2019/2020.

Het onderzoek heet Installatiemonitor en is uitgevoerd door adviesbureau BDH en het wordt ondersteund door de Consumentenbond, Enpuls, GasTerra, GasUnie, Liander, N-Tra, Stedin en Techniek Nederland. Vorig jaar konden huishoudens zich aanmelden voor dit onderzoek, waarbij ze de onderzoekers toegang gaven tot de elektriciteits- en gasdata uit de slimme meter.

Op basis van die data, en met enkele woningeigenschappen, konden de onderzoekers uitspraken doen over de prestaties van zowel all electric warmtepompen als van hybride installaties, een configuratie waarbij de gasketel alleen bijspringt in geval van erge koude.

Warmtevraag elektrisch gedekt

“Op jaarbasis levert de warmtepomp een bijdrage van twee derde aan de totale warmtevraag voor cv (dus exclusief tapwater). Dit kan direct vertaald worden in een verlaging van de gasvraag met twee derde”, aldus de onderzoekers. In het rapport zijn wel aannames gedaan over de COP van de warmtepomp. Als de warmtepomp gemiddeld slechter presteert dan aangenomen, dan is de bijdrage van de warmtepomp beperkt tot 59%. Een tweede kanttekening is dat afgelopen winter tamelijk mild was. Bij een koudere winter zal de dekking lager zijn.

Het uiteindelijke doel van de onderzoekers is om de COP van de warmtepomp uit de metingen vast te stellen, waardoor hier geen aannames meer over hoeven te worden gedaan. Hiervoor is het echter noodzakelijk de absolute warmtebehoefte van de woning te kennen. Enkel de verhouding tussen gas- en elektriciteitsvraag is hiervoor niet voldoende.

Wachten op koude winterdagen

Deze absolute warmtebehoefte kan in woningen met een hybride installatie worden vastgesteld op zeer koude dagen, als de warmtepomp geen bijdrage levert en de HR-ketel de volledige warmtevraag invult. Door de milde winter in de eerste meetperiode zijn er nog niet voldoende zeer koude dagen geweest om deze berekening uit te voeren.

In het huidige stookseizoen moet dat beter gaan. “We hopen op een koude winter, want dan kunnen we de meetdata gebruiken om een meting/schatting van de COP per woning te gaan doen. Maar tot die tijd dus een aanname voor de COP”, zegt BDH-onderzoeker Paul Friedel.

Elektriciteitsnetwerk

Uit het onderzoek blijkt ook dat een hybride ketel significant minder belastend is voor het elektriciteitsnetwerk dan een all electric warmtepomp, al zijn de verschillen tussen grote woningen en kleine woningen aanzienlijk. Een hybride in een grote woning trekt rond een uur of 6 ’s avonds tot wel 2,5 kW van het net, terwijl een hybride in een kleinere woning rond dat tijdstip doorgaans tussen de 1 en 1,5 kW liggen.

Daar tegenover staan de all electric warmtepomp. In grotere woningen tikt die rond 6 uur ’s avonds wel 4 kW aan. Bij kleinere woningen is het verschil minder groot. Daar ligt het vermogen op dit tijdstip eerder tussen de 1,5 en 2 kW. BDH verricht al jaren onderzoek naar hybride ketels, zo was in 2016 de hybride het onderwerp in een groot onderzoek naar verduurzamingsopties in woningen.

Bron: Consumentenbond.nl, Installatie.nl