Minder dan de helft van de Nederlandse kantoren heeft energielabel C

Decorative brandbar

15-08-2022

Minder dan de helft van de Nederlandse kantoren heeft energielabel C

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw van 100 m2 of groter minimaal over energielabel C beschikken. Volgens een schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op 1 juli 2022 48 procent van de kantoren een energielabel C of beter. 11 procent een energielabel D of slechter. 41 procent heeft nog helemaal geen geregistreerd energielabel.

Tijd begint te dringen

Op 1 januari 2023 moet ieder kantoor in principe energielabel C hebben. Meer dan de helft van de Nederlandse kantoren voldoet niet aan deze eis. Na een redelijk constante stijging van het aandeel energielabel C of hoger in de afgelopen jaren, lijkt de stijging in het afgelopen halfjaar iets te versnellen. Sinds 2017 stijgt het aandeel groene labels jaarlijks met 7 à 8 procent. In het afgelopen halfjaar was dit 5 procentpunt. De RVO baseert deze percentages op ongeveer 65.000 kantoren die moeten voldoen aan de label C-verplichting. Bepaalde kantoorgebouwen, zoals kleine kantoren en monumenten, vallen niet onder de verplichting.

Nog geen Energielabel C of hoger?

Heeft u nog niet het juiste label? Dan mag u uw kantoor vanaf 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
  • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Hoewel het aandeel groeit, voldoet op 1 juli 2022 naar schatting ruim de helft van de kantoren nog niet aan deze verplichting. Bent u nog niet in actie gekomen? Dan zult u de komende periode maatregelen moeten nemen, om uw kantoor ook na 1 januari 2023 als kantoor te kunnen blijven gebruiken. Met behulp van de beslisboom van de RVO kunt u niet alleen vaststellen of in uw situatie de maatregel van toepassing is, er zijn ook vier stappen benoemd om tot energielabel C te komen mocht dat nu nog niet het geval zijn. De specialisten van Nefit Bosch sluiten zich aan bij deze aanpak van de RVO en kunnen u per stap begeleiden om op een duidelijke en efficiënte manier het proces te doorlopen.

Bron: RVO