Internationaal waterstoflaboratorium in Deventer

Decorative brandbar

17-04-2024

Internationaal waterstoflaboratorium krijgt vorm in Deventer

Het gonst, er wordt over gesproken en over geschreven. En de meningen erover lopen nog wel eens uiteen. Waterstof als vervanger van aardgas bij de mensen thuis. Is het een utopie? Of een van de kansrijke oplossingsrichtingen in de energietransitie? Markus Baumeister, Director Engineering bij Nefit Bosch brengt de nuance aan, zet zijn toekomstvisie uiteen en legt uit waarom de uitvinders van de hr-ketel al jaren voorsorteren op een toekomst waarin waterstof een belangrijke rol gaat spelen. ‘In de industrie, in het zware transport. Maar gaandeweg ook meer en meer in woonwijken.’

Hoe bereiden jullie je voor op een gebouwde omgeving met waterstof?

‘Bij Nefit Bosch zijn we in 2017 gestart met R&D en presenteerden we in 2020 onze eerste werkende waterstofketel. We hebben de afgelopen jaren deelgenomen aan diverse waterstofpilots in Nederland, en er zijn verschillende overheidsprojecten in Engeland waar Britse collega’s binnen ons wereldwijde Bosch-concern aan meedoen.

Daarnaast hebben we binnen het Bosch-concern verschillende divisies met al jarenlange ervaring met het toepassen van waterstof. Denk aan Bosch Industrial met grote industriële verwarmingsinstallaties die nu al in de praktijk op waterstof draaien. Maar ook waterstofoplossingen voor de mobiliteitssector. En niet te vergeten de ontwikkeling van elektrolyzer-stacks bij onze zusteronderneming Bosch Rexroth Nederland. Die enorme hoeveelheid kennis en ervaringen nemen wij de komende jaren mee om de kansen van waterstof optimaal te benutten.

Waterstofhart in Deventer

Momenteel bouwen we een groot, internationaal waterstoflaboratorium in Deventer. Inderdaad op de locatie waar we tot voor kort onze Nefit HR-ketels produceerden. De Nefit ketels maken we nu vooral op de grotere productielocaties van Bosch in Europa. Als het gaat om R&D wordt Deventer het kloppende waterstofhart van de Bosch Home Comfort groep voor heel Europa. Hier gaan we in state-of-the art labs onder meer functionele testen en duurtesten met waterstoftoestellen doen.

Wat houden die functionele testen en duurtesten in jullie testcentrum in Deventer precies in?

‘Als fabrikant wil je dat een waterstofketel ten minste vijftien jaar meegaat en tot dertig jaar veilig kan daaien, net als een hr-ketel. Dat is wat consumenten ook van ons verwachten. Je praat dan over 60.000 draaiuren. Ter vergelijking: dat is tien keer zoveel draaiuren als van een gemiddelde auto wordt gevraagd, want die staat de meeste tijd stil. Daarom gaan we in ons nieuwe test- en expertisecentrum in Deventer onze waterstofketels uitvoerig testen.

We gaan labtesten doen op de specifieke kenmerken van waterstof. En we creëren er extreme situaties om met name de functionaliteit en levensduur van waterstofketels te testen. We simuleren de komende drie jaar in versneld tempo als het ware een totale levensduur van vijftien jaar. Starts, stops, opwarmen en afkoelen, klimaatomstandigheden, noem maar op. Ook creëren we bewust lekkages en dergelijke, want ook risico’s en veiligheid willen we testen.

Maar jullie hebben al een waterstofketel. Waarom komt die nog niet op de markt?

Het doel is om uiteindelijk seriematig waterstofketels te produceren die net zo lang meegaan en minstens zo duurzaam, veilig en betrouwbaar zijn als de huidige generatie hr-ketels. Naast waterstof gaan we dit in het nieuwe lab ook doen voor andere gassoorten. Zo kunnen we garanderen dat al onze toekomstige toestellen voor heel Europa minimaal aan de wettelijke eisen en kwaliteits- en veiligheidscertificeringen zullen voldoen.’

Waar komt de waterstof vandaan die jullie gebruiken?

Momenteel hebben we op ons terrein een waterstofstation dat draait op cilinders met waterstof die we aangeleverd krijgen en regelmatig moeten wisselen. Zodra het testcentrum klaar is, hebben we waterstof in veel grotere hoeveelheden nodig. Tijdelijk voeren we die aan met behulp van zogenaamde tube-trailers. Voor de langere termijn werken we samen met diverse lokale bedrijven, regiopartners en netbeheerder Essent aan decentrale productie van waterstof in Deventer. Dat gebeurt binnen het consortium GROHW.

Nefit Bosch

Auteur / schrijver bij Nefit Bosch