Nieuwe BENG-regelgeving 1 januari 2021

Decorative brandbar

19-01-2021

Nieuwe BENG-regelgeving 1 januari 2021 Pro

Met BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) en het nieuwe Stelsel Energieprestatie Gebouw (EPG) wordt de energieprestatie van gebouwen bepaald en de kwaliteit van het Energieprestatie Advies is geborgd. Dit betekent onder andere een nieuwe bepalingsmethode om de energieprestatie voor alle gebouwen te bepalen: NTA 8800. Een nieuwe manier van kijken naar verwarmingsinstallaties, met als doel nieuwbouw die bijna energieneutraal is.

NTA8800
De energieprestatie van een gebouw kan worden bepaald aan de hand van de NTA (Nederlandse Technische Afspraak) ‘Energieprestatie van gebouwen’. Meer specifiek: de NTA 8800:2020+A1:2020. Hierin is de laatste stand van zaken weergegeven zoals opgenomen in de Bouwregelgeving.

EPC
Tot 2021 hanteerden EPC als methode voor nieuwbouw. De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) moest sinds 1995 verplicht ingediend worden bij een bouwaanvraag. Per 1 januari 2021 is de EPC vervangen door de BENG. Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor alle gebouwen moeten vanaf die datum voldoen aan de 3 BENG-eisen. Net als bij de EPC-berekeningen, zullen de BENG- berekeningen met forfaitaire waarden voor installaties of warmtepompen vaak niet voldoende zijn. Het rekenen met de waarden uit kwaliteitsverklaringen van de toe te passen toestellen is dan een must.

Eerste ‘BENG-proof’ luchtwarmtepomp
Als een van de eerste lucht/waterwarmtepompen heeft de Nefit Bosch Compress 7400i AW 5 kW/ 7 kW een NTA 8800-kwaliteitsverklaring, voor zowel tapwater, als ruimteverwarming. Het onafhankelijke College van BCRG heeft gecontroleerd dat de kwaliteitsverklaring juist is. De verklaring zal medio februari beschikbaar zijn in rekensoftware van UNIEC3.

De Compress 7400i AW van Nefit Bosch is, naast BENG proof, ook de optimale oplossing met het oog op de nieuwe geluidsnormering die per 1 april 2021 van kracht gaat. Met een geluidsdruk van 33 dB(A) op 3 meter is deze buitenunit letterlijk fluisterstil. Volgens de Consumentenbond is de Compress 7400i AW niet alleen de stilste, maar ook de meest energiebesparende hybride warmtepomp.

Nefit Bosch

Auteur / schrijver bij Nefit Bosch