Prefab helpt de installateur

Decorative brandbar

03-09-2021

Prefab helpt de installateur Pro

De installatiebranche gaat steeds meer prefabriceren en dat heeft zijn oorzaak en consequenties. Hoe zit het met deze trend, en hoe kun je hier als installateur mee omgaan?

De uitdagingen voor de installatiebranche voor de komende jaren zijn gigantisch.

  • Tot 2030 moeten er een miljoen nieuwe woningen gebouwd worden, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken becijferd.
  • Een kleine 8 miljoen woningen in Nederland moeten verduurzaamd worden om ervoor te zorgen dat Nederland voldoet aan de klimaatafspraken van Parijs.
  • Ons land heeft zich geconformeerd aan de afspraak om in 2050 bijna CO2-neutraal te zijn ten opzichte van de uitstoot in 1990. In 2030 moet 55% CO2-reductie zijn gerealiseerd.
  • Nederland heeft de ambitie om in 2050 geen gebruik meer te maken van aardgas.
  • De installatiebranche heeft nu al te kampen met een chronisch tekort aan vakmensen. Volgens Techniek Nederland gaat het tekort in vijf jaar oplopen tot 40.000 mensen.

Woningen van de lopende band

Een van de antwoorden van de markt op deze uitdagingen is industrialisering. Dit betekent dat nieuwe woningen niet meer traditioneel gebouwd worden, maar uit fabrieken komen rollen. Het aantal handelingen op de bouwplaats wordt fors teruggebracht. Het accent komt steeds meer op engineering en werkvoorbereiding te liggen. Een project wordt eerst digitaal gebouwd, waardoor veel oneffenheden in het proces vroegtijdig gladgestreken kunnen worden.

Voormontage meer gemeengoed

De fysieke bouwtijd van een woning zal korter zijn. Technische ruimtes, of delen daarvan, zijn onder fabrieksomstandigheden voorgemonteerd, en worden ‘just-in-time’ op de bouwplaats aangeleverd voor definitieve montage. Dit gebeurt al op grote schaal met rioleringen, met ventilatiesystemen, met sanitair en nu ook steeds vaker met de hart van de installatie: de technische ruimte. Naast schaarse montagecapaciteit scheelt dit ook een hoop afval, transportbewegingen en kans op schade of diefstal. Dit is goed nieuws voor de CO2-reductie, de stikstofproblematiek en brengt de faalkosten in de bouw terug.

De lopende band woning is het extreme voorbeeld. In veel projecten in het land zien we dat delen van de techniek op dit moment geprefabriceerd worden. Elke installateur heeft er nu op klein of groter niveau al mee te maken. Met name bij het lichte montagewerk geeft prefab installatiebedrijven lucht. Goed opgeleide monteurs kunnen zich concentreren op waar ze goed in zijn.

Ook bij verduurzamingsopgave

Prefab in renovatie is nog minder in ontwikkeling dan in de nieuwbouw. Toch zien we dat bepaalde installatiedelen al voorgemonteerd kunnen worden geleverd. Zo kunnen leidingen al op lengte worden gebracht, of appendages worden voorbereid zodat de monteur ter plekke sneller en effectiever kan werken. Mooi voorbeeld hiervan zijn de montageborden voor cv-ketels en warmtepompen: hier zijn de aansluitleidingen voor de toestellen en de benodigde appendages al aangebracht. De monteur heeft precies wat hij nodig heeft, en kan sneller en beter werken. In feite passen onderhoudsbedrijven met het maken van service en installatieboxen voor ketelonderhoud en cv-ketelmontage ook al een vorm van prefab toe. Bijkomend voordeel is dat op de bouw minder opslag nodig is, en bedrijven effectieve werkvoorraden kunnen gaan houden.

Prefab een bedreiging?

Veel vakmensen van de oude stempel zien in prefab een bedreiging van het traditionele vakmanschap. Dat is niet helemaal waar. Het vakmanschap krijgt een nieuwe dimensie, waarbij de plek van het echte vakwerk zich wel meer verplaatst naar de werkvoorbereiding of werkplaats. Prefab zorgt ervoor dat met hetzelfde aantal mensen een hogere productie kan worden gedraaid. Of dat installatiebedrijf een opdracht kunnen aannemen, die ze zonder prefab nooit zouden kunnen doen. Daarnaast zorgt prefab ervoor dat de installatiebranche aantrekkelijker wordt om in te werken. Zo kunnen zij-instromers eenvoudiger aan de slag met licht montagewerk, en kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of vakmensen met lichamelijke klachten in een prefabwerkplaats beter functioneren dan op een bouwplaats.

Van HR-ketels naar duurzaam prefab

Nefit Bosch gaat zich nadrukkelijker bezig houden met prefab. De productiefaciliteit in Deventer gaat zich de komende jaren specialiseren in het configureren van prefab installatie-oplossingen voor nieuwbouw en verduurzamingsprojecten. Daarmee sorteert Nefit Bosch voor op de toekomst van de installatiebranche, met respect voor ieders rol in de keten. De installateur komt op deze manier verder in het toepassen van prefab, en kan samen met fabrikant en groothandel invulling geven aan de grote ambities die nieuwbouw en bestaande bouw de markt op dit moment hebben.

Nefit Bosch

Auteur / schrijver bij Nefit Bosch