Sector slaat handen ineen voor prestatieborging van warmtepompen

Decorative brandbar
Hybride installatie Zuidwolde 230221 014 Compress 7400i buiteunit monoblock 1600x900

20-11-2023

Sector slaat handen ineen voor prestatieborging van warmtepompen

Installateurs, fabrikanten en de overheid hebben onlangs afgesproken om samen te werken aan de prestatieborging van (hybride) warmtepompen. Dit maakt de aanschaf van een warmtepomp aantrekkelijker. Hiermee krijgen kopers van een warmtepomp de zekerheid dat een warmtepomp een bepaalde warmtevoorziening en energiebesparing realiseert. De afspraken zijn onderdeel van het eerder aangekondigde plan om een (hybride) warmtepomp vanaf 2026 verplicht te stellen voor huishoudens van grondgebonden woningen, zolang de investering binnen zeven jaar kan worden terugverdiend.


Een belangrijk onderdeel van deze afspraken is dat mensen vooraf duidelijk en goed advies krijgen over welke (hybride) warmtepomp het beste is voor hun situatie en hoe ze deze het beste kunnen gebruiken. Daarnaast krijgt een bewoner inzicht door te monitoren hoe de warmtepomp in de praktijk werkt, met feedback en tips voor optimalisatie van gebruik. Zo weten bewoners zeker dat de prestaties van de warmtepomp overeenkomen met het advies dat gegeven is. Door het verbruik te monitoren, kunnen de instellingen van de warmtepomp verder verbeterd worden, wat extra besparingen oplevert.

Roadmap naar prestatieborging

De prestatieborging draait om de samenwerking tussen de (hybride) warmtepomp en het systeem dat de warmte afgeeft (radiatoren, convectoren, vloerverwarming). Dit wordt afgestemd op de isolatie en het verbruik van het huis. De borging is dus altijd woning-specifiek. Er wordt een zogeheten roadmap gemaakt waarin installateurs, fabrikanten en de overheid afspraken maken over hoe de prestatieborging wordt ingevoerd, inclusief de stappen die genomen worden als de prestaties niet worden behaald. Het doel is om de prestatieborging aan te bieden vanaf de ingang van de normering van verwarmingsinstallaties in 2026. De borging is specifiek gericht op (hybride) warmtepompen in woningen met individuele verwarmingsinstallaties.

Normering vanaf 2026

Vanaf 2026 worden er strengere eisen gesteld aan de efficiëntie van verwarmingsinstallaties, mits de woning of het gebouw daartoe geschikt is. De (hybride) warmtepomp wordt voor het verwarmen van woningen, winkels, scholen en kantoren de norm. Bovendien stimuleert deze norm ook innovatie in de warmtepompsector. Momenteel verdient de investering in een (hybride) warmtepomp zich in veel gevallen binnen zeven jaar terug, gevolgd door blijvende besparingen op de energierekening voor de gehele levensduur van de (hybride) warmtepomp. Met een hybride warmtepomp daalt het aardgasverbruik voor verwarming met gemiddeld 60% en de CO2-uitstoot met 25%. Doordat de stroom de komende jaren groener wordt, daalt de CO2-uitstoot nog verder.

Werking van de hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een cv-ketel. Doordat de cv-ketel op koude dagen bijspringt, is de hybride warmtepomp voor veel woningen geschikt, óók voor woningen die minder goed zijn geïsoleerd. Beter geïsoleerde woningen zijn vaak ook geschikt voor een volledig elektrische warmtepomp, die helemaal geen aardgas gebruikt. Ook met warmtenetten kunnen woningen duurzaam worden verwarmd. Samen moeten deze oplossingen het warmteverbruik van de gebouwde omgeving verduurzamen.

Deelnemende partijen

De roadmap prestatieborging is een samenwerking tussen installateurs, fabrikanten, en de overheid. Bij de installateurs gaat het om Techniek Nederland en de installateurs die deel uitmaken van stichting TDI500. De fabrikanten zijn vertegenwoordigd door de NVI-GO en de Vereniging Warmtepompen. Daarnaast doen de Vereniging Distributie en Afgifte Industrie en TNO mee, net als het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).