Vervangen, verduurzamen, 100% duurzaam

Decorative brandbar

14-09-2018

Vervangen, verduurzamen, 100% duurzaam

Hoe gaan we in Nederland de 7 miljoen op het aardgas aangesloten woningen verduurzamen? Die vraag is voer voor discussie. Voor het overgrote deel beperkt die discussie zich tot voor en tegenstanders van zowel de gasgestookte toestellen, en de elektrische lobby. De kampendiscussie ligt genuanceerder dan hij nu in de media gevoerd wordt.

Vooropgesteld: de op aardgas gestookte cv-ketel zal op lange termijn voor het overgrote deel verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen op middellange termijn volledig elektrische installaties, en aansluitingen op duurzame warmtenetten, zo is de verwachting. De verplichte aansluiting op het gasnet wordt op korte termijn uit het wetboek geschrapt, en de bouwregelgeving van de toekomst maakt het moeilijker om een op fossiel gas gestookte ketel toe te passen.

100% duurzaam

100% duurzaam De doelstelling is om in 2050 zowel de nieuwe als bestaande woningvoorraad energieneutraal te hebben. In de visie van Nefit Bosch kan dit alleen maar stapsgewijs en is het reëel om uit te gaan van drie sporen. De meest radicale manier is de all-electric oplossing. Geen aardgasaansluiting meer, maar een lucht/waterwarmtepomp die – al dan niet met elektrische ondersteuning – voor verwarming en warm tapwater zorgt. Een optie die voor de goedgeïsoleerde nieuwbouw met vloerverwarming inmiddels breed wordt toegepast. Deze oplossing vraagt nu nog een meerinvestering van de woningeigenaar. Dit verdien je echter op termijn terug in het energieverbruik.

Verduurzamen

Er zijn situaties genoeg waarin deze stap een brug te ver is. Dat kan te maken hebben met budget, de leeftijd en afschrijving van de huidige installatie, of de beperkte mate waarin een woning geïsoleerd is. Voor bestaande woningbouw is het zaak dat de isolatie in orde is, voordat de installatie verduurzaamd wordt. Voor dit deel van de Nederlandse woningvoorraad kan een hybride installatie een stevige gasbesparing en CO2-reductie opleveren, zonder in te boeten op comfort. In dit geval zorgt de warmtepomp voor een basisvermogen, en springt de HR-ketel bij voor piekverwarming en tapwater. Investeringen in hybride installaties worden net als all-electric warmtepompen gesubsidieerd, maar vragen nog steeds een hogere investering dan een vervanging door een HR-ketel. Praktijktesten wijzen uit dat zelfs met een basis-opstelling tegen relatief lage meerkosten tot wel 80% van het gasverbruik op verwarming bespaard wordt.

Vervangen

Het minst sexy in de actuele discussie, maar weldegelijk effectief is vervanging van oude cv-ketels door HR-toestellen van de nieuwste generatie. Voor veel huishoudens een haalbare optie die op korte termijn óók een gasbesparing tot gevolg heeft. Oude woningen, hoogbouw, of appartementen in stedelijk gebied, zijn vaak (nog) niet geschikt voor de warmtepomp. Hier geldt het credo: eerst de warmtevraag terugdringen, en met een goede, zuinige cv-ketel in de wachtkamer plaatsnemen richting 2050. Praktische argumenten, maar ook budget kan een rol spelen. De installatietechniek heeft het komende ketelleven nog veel moois in petto. Moderne HR-toestellen kunnen achteraf eenvoudig worden opgewaardeerd tot hybride installaties. En wanneer de tijd rijp is, kan ook deze woning naar 100% duurzaam.

Cruciale rol

Vervangen, verduurzamen of 100% duurzaam? Voor de gemiddelde consument is die keuze amper te maken: de installateur speelt hierin een cruciale rol. Dat is een kans en een verantwoordelijkheid tegelijk. De kunst is om niet mee te waaien met populaire en polariserende welles-nietes-discussies, maar met vakkennis en nuance voor de beste oplossing voor elke specifieke situatie te gaan; in het belang van de klant. Er zijn meerdere wegen naar Rome, en er zijn snelwegen, en landweggetjes.

Nefit Bosch

Auteur / schrijver bij Nefit Bosch