Zonne-energie blijft aantrekkelijk ook zonder saldering

Decorative brandbar
  • Home
  • informatie

  • Nieuws
  • Zonne-energie blijft aantrekkelijk

Zonne-energie blijft aantrekkelijk

14-05-2020

Zonne-energie blijft aantrekkelijk, ook zonder saldering

Heb je zonnepanelen, of overweeg je om ze aan te schaffen? Dan is het belangrijk te weten dat de huidige salderingsregeling voor zonnestroom vanaf 2023 wordt afgebouwd. Het goede nieuws is dat dit minder snel gaat gebeuren dan aanvankelijk de bedoeling was.

In het definitieve voorstel gaat het om stappen van 9% per jaar in plaats van 11%. De laatste 28% wordt in een keer afgebouwd in 2030. Vanaf 2031 is saldering van teruggeleverde zonnestroom niet meer mogelijk. Maar ook zonder deze regeling blijft zonne-energie een van de meest rendabele investeringen.

Wat houdt de salderen ook al weer in?
Salderen is de aftreksom van de energie die je hebt verbruikt en de energie die je hebt opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen. Wat je jaarlijks opwekt, verrekent je energiebedrijf met wat je jaarlijks verbruikt. Nederland is een van de weinige landen in de wereld die een-op-een saldeert. De waarde van een kilowattuur die je van het net haalt, is bij salderen evenveel waard als een kilowattuur die je teruglevert aan het net. Dus inclusief energiebelasting, btw en ODE. Vanaf 2023 wordt de huidige regeling stapsgewijs afgebouwd. Als het aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat ligt, komt er wel een ondergrens aan de prijs die energiebedrijven moeten betalen voor de zonnestroom die consumenten terugleveren. ‘Het kabinet verwacht dat er hiermee de komende jaren een eenvoudige, gebruiksvriendelijke regeling blijft bestaan waardoor het voor huishoudens financieel aantrekkelijk blijft om te investeren in zonnepanelen en tegelijkertijd overstimulering wordt voorkomen’, aldus minister Wiebes over de terugverdientijd. ‘Zo pakt de energietransitie voor de belastingbetaler niet duurder uit dan nodig.’

Gebruik je zonnestroom slim
De saldering is een vergoeding voor de stroom die je aan het elektriciteitsnet teruglevert. Die is nu even hoog als de prijs die je betaalt voor de stroom die je afneemt van je energieleverancier. Het maakt voor je energiekosten dus niet uit of de zon schijnt of niet als je de wasmachine aanzet. Tenminste, zolang de salderingsregeling geldt. Vanaf 2023 zal de stroom die je direct zelf gebruikt meer waarde hebben dan de stroom die je aan het net teruglevert. Naarmate de vergoeding wordt versoberd - met 9% per jaar - is het dus zaak om je teveel opgewekte stroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken. Bijvoorbeeld door je huishoudelijke apparaten zoals de wasmachine overdag aan te zetten, wanneer je panelen de meeste stroom opwekken.

Wat kun je nog meer doen?
Hou je nog steeds stroom over, dan kan een elektrische of hybride auto die je overdag oplaadt interessant zijn. Het is ook mogelijk om het overschot aan zonne-energie te gebruiken voor het verwarmen en/of koelen van je woning. Dat kan door je cv-ketel uit te breiden met hybride warmtepomp. De warmtepomp benut de opgewekte zonnestroom en bespaart op jaarbasis al gauw meer dan 50% gas. In de warme maanden – wanneer het overschot aan zonnestroom het grootst is – kan de warmtepomp bovendien zorgen voor een prettig binnenklimaat door de mogelijkheid van actieve topkoeling. Naarmate de gasprijs stijgt wordt deze oplossing voor veel bezitters van zonnepanelen nog interessanter. Zij krijgen bovendien een deel van de investering terug in de vorm van subsidie.