100% CO2-neutraal

Decorative brandbar
Header 100 energieneutraal 1600x900

100% CO2-neutraal

In Nederland en wereldwijd

100% CO2-neutraal

Als eerste grote industriële onderneming

Als eerste grote industriële onderneming werkt Bosch sinds eind 2020 wereldwijd CO2-neutraal.

Al lange tijd werkt Bosch aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de organisatie. Daarbij werken we aan het terugdringen van CO2, een circulaire economie en het zorgvuldig omgaan met water. Sinds 2020 is de Bosch Groep met zijn meer dan 400 vestigingen, als eerste grote industriële onderneming, wereldwijd officieel klimaatneutraal.

Hoe doen we dat?

Om al in 2020 volledig CO2-neutraal te werken, hebben we vier doelen gerealiseerd:

  1. De energie-efficiëntie verhogen;
  2. Het aandeel duurzame energie vergroten;
  3. Meer groene stroom inkopen;
  4. Onvermijdelijke CO₂-emissies compenseren

Energie-efficientie

Tot 2030 zullen we deze doelen steeds verder optimaliseren: zo willen we wereldwijd 1,7 terawattuur (TWh) energie besparen door efficiënter met energie om te gaan. Om dit mogelijk te maken investeert Bosch jaarlijks budget 100 miljoen euro.

Duurzame energie

Met zonne- en windenergie willen we in 2030 het grootste deel van de jaarlijks benodigde energie in onze eigen vestigingen opwekken. Eind 2020 was dit al 17 procent. Tegelijkertijd zijn afspraken gemaakt met energieleveranciers die Bosch exclusief voorzien van meer dan 100.000 MWh groene zonnestroom per jaar.

Groene stroom

De Bosch Groep kon in 2020 al ongeveer 83 procent van zijn wereldwijde elektriciteitsverbruik afdekken met groene stroom. Dit aandeel willen we in de komende jaren verder verhogen.

CO2-compensatie

Een overgangsmaatregel om nu nog onvermijdelijke CO₂-emissies te compenseren. In 2020 heeft Bosch wereldwijd in totaal 0,9 miljoen ton CO₂ gecompenseerd. Hierbij hanteert Bosch internationaal erkende en onafhankelijke certificeringen zoals de Gold Standard, die bovendien ook sociale ontwikkeling bevorderen. Tegen 2030 moet het aandeel van de CO2-compensatie zijn teruggebracht tot 15 procent, door elektrificatie en bijvoorbeeld ook door het gebruik van biogas en waterstof.

Bomen planten

Nefit Bosch heeft in 2020 een deel van de compensatie voor zijn activiteiten gerealiseerd door bomen te planten Ook gebruikers konden hun uitstoot een jaar lang door Nefit Bosch laten compenseren. In totaal zijn in samenwerking met Land Life Company en Staatsbosbeheer meer dan 150.000 bomen geplant in Nederland en Spanje, deels in het plantseizoen van 2020, deels in 2021.

We gaan verder

Onze ambities gaan verder. Ook indirecte CO2-uitstoot willen we aanpakken: tegen 2030 moet deze indirecte uitstoot met 15 procent zijn verminderd. Denk daarbij aan goederen en diensten die we inkopen en aan het transport van goederen, maar ook aan de CO2-uitstoot door het gebruik van onze producten.

  • We investeren in verdere optimalisatie van producten: die zijn al energie-efficiënt ontworpen om klimaateffecten te beperken.
  • We bieden gebruikers van Nefit Bosch producten de mogelijkheid om CO2 te compenseren door de aanplant van bomen.
  • We gaan de CO₂-uitstoot van leveranciers meewegen bij de gunning van contracten.
  • We willen luchtvracht zoveel mogelijk vermijden en het aantal transporten verder verminderen door meer vrachten te combineren.
  • We maken werk van recycling, onder andere door een gecertificeerde recycle-service voor oude cv-toestellen

Wat maakt de klimaatneutraliteit van Bosch zo bijzonder?

Bosch is de eerste wereldwijd opererende industriële onderneming die in 2020 klimaatneutraliteit heeft bereikt. Een onafhankelijk auditbureau heeft dit officieel bevestigd. Zowel de aard als de omvang van ons programma voor CO2-neutraliteit zijn ongekend. We geven voorrang aan inspanningen om de energie-efficiëntie van onze fabrieken en gebouwen te verbeteren, wat ons in staat zal stellen om het energieverbruik te verminderen en hulpbronnen te besparen op de lange termijn. Bosch verhoogt ook zijn investeringen in nieuwe schone energie: in eigen duurzame opwekking en langlopende duurzame energiecontracten met derden. Dit is onze bijdrage aan een duurzame energietransitie. Tegen 2030 zal het aandeel duurzame energie aanzielijk hoger zijn.

Als het gaat over wereldwijde CO2-neutraliteit, wat wordt er dan precies meegerekend of buiten beschouwing gelaten?

CO2-neutraliteit heeft betrekking op onze faciliteiten voor onderzoek, productie en administratie. Het houdt rekening met alle CO2-emissies die worden geproduceerd door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals benzine, diesel, stookolie, aardgas en steenkool, evenals alle industriële gassen die de onderneming gebruikt voor processen zoals lassen (Scope 1). Daarnaast omvat het ook indirecte CO2-emissies door verbruikte elektriciteit, stadsverwarming en stoom (Scope 2).

Hoe is Bosch van plan de komende jaren de doelstellingen te bereiken?

We hebben drie activiteiten geïdentificeerd die veruit de meeste emissies (Scope 3) genereren: aangekochte goederen en diensten, logistiek en het gebruik van verkochte producten. De divisies hebben al hun eigen stappenplan opgesteld over hoe ze de doelstellingen voor deze categorieën kunnen helpen bereiken. Bij het productgebruik, dat verantwoordelijk is voor ongeveer 90 procent van de Scope 3-emissies, ligt onze focus op de bedrijfssector Mobility Solutions en de divisies Thermotechnology, Drive and Control Technology en BSH Hausgeräte GmbH, die de meeste hiervan voor hun rekening nemen. Ook hier geldt dat wij ons altijd daar willen inzetten waar wij de grootste bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van mens en milieu.

Hoe helpt Bosch andere organisaties?

Bosch geeft zijn ervaring in het bereiken van CO2-neutraliteit door aan andere bedrijven, hiervoor is een unit in het leven geroepen: Bosch Climate Solutions. Bosch Climate Solutions helpt andere ondernemingen bij het efficiënt gebruikmaken van hulpbronnen en het klimaatneutraal maken van hun activiteiten. Meer dan 2.000 energie-efficiëntieprojecten en een virtueel team van meer dan 1.000 Bosch-experts vormen hierbij de basis.