Bosch zet in op innovaties, partnerschappen en overnames - kostenreductie blijft focus

Decorative brandbar

Bosch zet in op innovaties, partnerschappen en overnames - kostenreductie blijft focus

Groeidoelstellingen vereisen hoge mate van winstgevendheid en financiële kracht

  • Vooruitgang in boekjaar 2023: omzet gestegen tot 91,6 miljard euro / EBIT-marge uit bedrijfsactiviteiten gestegen met 5,3 procent op jaarbasis.
  • Vooruitzichten voor 2024 blijven gematigd: omzetgroei van 5 tot 7 procent verwacht / EBIT-marge maximaal op niveau van vorig jaar.
  • Uitbreiding gericht op groeigebieden: voorbeeld van medische technologie - investeringen van 300 miljoen euro met twee nieuwe partners.
  • Stefan Hartung: "We streven innovaties, partnerschappen en overnames na. Ondanks de economische tegenwind zullen we hierdoor kunnen groeien en de kansen die onze industrieën bieden optimaal kunnen benutten."
  • Markus Forschner: "Onze doelstellingen voor 2024 zijn zeer ambitieus - we verwachten geen economische wind in de rug en we moeten onze kosten blijven verlagen om concurrerend te blijven."


Stuttgart en Renningen, Duitsland - De Bosch Groep heeft zijn omzet en winst in 2023 verhoogd en voert zijn groeistrategie ondanks een moeilijke omgeving met succes uit. Bij de presentatie van de jaarcijfers van de onderneming zei Stefan Hartung, voorzitter van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH: "In het boekjaar 2023 behaalden we onze financiële doelstellingen en versterkten we onze marktpositie in een aantal sectoren, van halfgeleiders tot geïntegreerde bouwsystemen. We streven innovaties, partnerschappen en overnames na om ervoor te zorgen dat we groeien terwijl onze industrieën transformeren - ondanks economische tegenwind." Op de lange termijn wil de leverancier van technologie en diensten een gemiddelde jaarlijkse groei van 6 tot 8 procent realiseren, met een marge van ten minste 7 procent. Ook wil het bedrijf in alle regio's van de wereld tot de top drie leveranciers in zijn belangrijkste markten behoren.

Bosch is ook bezig met de strategische uitbreiding van innovatiegebieden met groeimogelijkheden. In de medische technologie heeft Bosch bijvoorbeeld aangekondigd te zullen werken aan een nieuwe BioMEMS-technologie die moleculaire diagnostiek combineert met microsysteemtechnologie. Het maakt nauwkeurige tests mogelijk voor maximaal 250 genetische kenmerken zoals ziekteverwekkers of genetische mutaties op een enkele chip, en direct op de plaats van zorg - bijvoorbeeld in een dokterspraktijk. "BioMEMS combineert moleculaire diagnostiek met de microsysteemtechnologie die Bosch toepast in smartphones en antislipsystemen van ESP", aldus Hartung. Een van de eerste BioMEMS-tests waaraan het bedrijf werkt, is gericht op verschillende ziekteverwekkers die sepsis, of bloedvergiftiging, veroorzaken. Hiervoor is Bosch onlangs een ontwikkelings- en verkooppartnerschap aangegaan met Randox. Een ander strategisch partnerschap met R-Biopharm is bedoeld om de ontwikkeling van een volledig geautomatiseerde test voor multiresistente bacteriën te versnellen. Samen met deze twee partners is Bosch van plan om tegen 2030 ongeveer 300 miljoen euro te investeren.

Omzet en resultaat verbeterd in 2023 - 2024 blijft uitdagend

In het afgelopen boekjaar realiseerde Bosch een omzet van 91,6 miljard euro ondanks ongunstige economische en marktomstandigheden. Dit is een stijging van 3,8 procent, of een voor wisselkoersen gecorrigeerde 8,0 procent. Het bedrijfsresultaat voor rente en belastingen (EBIT) bedroeg 4,8 miljard euro (2022: 3,8 miljard euro). Met 5,3 procent was de EBIT-marge uit bedrijfsactiviteiten 1 procentpunt hoger dan in 2022.Het was dus hoger dan verwacht, maar nog steeds lager dan de streefmarge van minstens 7 procent die op lange termijn vereist is. Bosch wil dit doel bereiken in 2026. "We hebben een hoog niveau van winstgevendheid en financiële kracht nodig, zodat we onze groeidoelstellingen zoveel mogelijk zelf kunnen financieren", zegt Markus Forschner, lid van de raad van bestuur en chief financial officer van Robert Bosch GmbH. "Een succesvolle eindsprint droeg ertoe bij dat onze verwachtingen voor 2023 over het algemeen werden ingelost. Het boekjaar 2024 zal echter minstens even uitdagend zijn als 2023."

De algemene vooruitzichten van Bosch voor het lopende jaar blijven gematigd, niet in het minst in het licht van de huidige economische achtergrond. "Voor 2024 verwachten we geen economische rugwind," zei Forschner. Daarom verwacht hij een wereldwijde economische groei van slechts 2,3% in 2024, samen met een stagnerende voertuigproductie en aanhoudende zwakte in de markt voor machinebouw. De markten voor consumptiegoederen zouden echter licht kunnen verbeteren na twee jaar van terughoudendheid. Bosch verwacht dat zijn eigen activiteiten zich zullen stabiliseren, waaraan innovaties en de uitbreiding van zijn internationale aanwezigheid zouden moeten bijdragen. Op dit moment worden er bijvoorbeeld een nieuwe kachelfabriek in Egypte en een koelkastfabriek in Mexico gebouwd.

In het eerste kwartaal van 2024 daalde de omzet met 0,8 procent op jaarbasis; na correctie voor wisselkoerseffecten komt dit neer op een stijging van 2,7 procent. "Dit maakt duidelijk dat de omzetstijging van 5 tot 7 procent die we nastreven in onze planning voor het hele jaar erg ambitieus is", aldus Forschner. De CFO maakte duidelijk dat het moeilijk zal worden om de EBIT-marge uit bedrijfsactiviteiten van vorig jaar te verbeteren: "We hebben niet alleen te maken met een matig marktklimaat en een verwachte verdere toename van initiële investeringen in gebieden van strategisch belang. Herstructureringen en procesverbeteringen zullen in het begin ook een negatieve impact hebben, waarbij het positieve effect pas met vertraging zal optreden." Bovendien wil Bosch de kosten verder verlagen en structuren veranderen om concurrerend te blijven in de veranderende industrieën. Zoals Forschner aangaf: "We zullen de nodige maatregelen consequent doorvoeren, maar met gevoel voor proportie." Eventuele personeelsaanpassingen zullen zonder gedwongen ontslagen en in overleg met de sociale partners worden doorgevoerd.

Groeigebied: duurzame mobiliteit

In zijn kernactiviteit mobiliteit gaat Bosch door met strategische beslissingen voor toekomstige groei. Alleen al dit jaar lanceert Bosch zo'n 30 productieprojecten voor elektrische voertuigen. "Elektromobiliteit komt eraan; de vraag is alleen hoe snel het in de verschillende regio's van de wereld zal zijn", aldus Hartung. "We schatten dat tegen 2030 waarschijnlijk 70 procent van alle nieuwe auto's in Europa puur elektrisch zal zijn. In China en Noord-Amerika zal dat waarschijnlijk 40 tot 50 procent zijn." Wanneer zware voertuigen lange afstanden moeten afleggen, zullen oplossingen zoals plug-in hybrides en range extenders volgens de voorzitter van Bosch nog enige tijd in trek blijven. De bedrijfssector Mobiliteit verwacht een verdere stimulans van voertuigdynamische technologie. Met nieuwe en redundante remsystemen op maat van geëlektrificeerd en geautomatiseerd rijden groeit Bosch jaarlijks met 10 procent - aanzienlijk sneller dan de markt. En met Vehicle Motion Management, kortweg VMM, zet Bosch in op een innovatieve systeemoplossing die alle aspecten van de beweging van het voertuig coördineert door de remmen, de stuurinrichting, de aandrijflijn en de dempers aan te sturen. Alleen al voor recente wintertests rustte Bosch meer dan 20 testvoertuigen van grote merken uit met varianten van VMM. "We zijn er vroeg bij en we zullen onze eerste order dit jaar in volumeproductie nemen," zei Hartung. In totaal verwacht het bedrijf tegen 2030 een verkoop van honderden miljoenen te bereiken.

Groeigebied: waterstof

Bosch heeft zijn bedrijfsverwachtingen in het groeigebied waterstof opnieuw bevestigd: tegen 2030 zou zijn omzet met waterstoftechnologie 5 miljard euro kunnen bereiken. "In 2023 lanceerden we de productie van brandstofcelsystemen in Stuttgart, Duitsland, en Chongqing, China," zei Hartung. China zal voorlopig waarschijnlijk de belangrijkste markt zijn; Bosch verwacht geen grote groei in Europa of Noord-Europa.

Amerika tot het volgende decennium. Technisch gezien vormen waterstofmotoren de snelste weg naar klimaatneutraal commercieel vervoer. Bosch verwacht dat de markt voor deze technologie tegen 2030 bijna 1 miljard euro waard zal zijn. Zoals de voorzitter van Bosch uitlegde: "Een waterstofmotor met onze injectietechnologie zal dit jaar al op de weg zijn in India en we werken nu al aan vijf productieorders van bekende vrachtwagenfabrikanten uit alle drie de grote economische regio's van de wereld." Bosch wil ook deelnemen aan de snelgroeiende markt voor waterstofproductie: tegen 2030 zal er wereldwijd ruim 170 gigawatt aan geïnstalleerde capaciteit voor waterstofelektrolyse zijn - ongeveer 25 keer zoveel als vandaag. "Onze elektrolyse stack ligt op koers voor markttoetreding volgend jaar," zei Hartung. "In de toekomst zal Bosch niet alleen synoniem zijn voor waterstofaandrijvingen, maar ook voor waterstofproductie. Als leverancier zullen we actief helpen om de toekomstige markt vorm te geven."


Lees ook: Internationaal waterstoflaboratorium krijgt vorm in Deventer

Groeigebied: warmtepompen

Bosch benut ook systematisch groeikansen op het gebied van verwarmingstechnologie. Hoewel de markt voor warmtepompen in heel Europa in 2023 stagneerde, kon Bosch zijn activiteiten met bijna 50 procent laten groeien. In de komende jaren zal Bosch in dit segment aanzienlijk sneller blijven groeien dan de markt. "We hebben niet alleen geïnvesteerd in productiecapaciteit, maar ook ons productportfolio uitgebreid - dat warmtepompen omvat die niet alleen stil en efficiënt zijn, maar ook kosteneffectief," zei Hartung. De voorzitter van Bosch ziet nog meer verkooppotentieel in hybride verwarmingssystemen: een combinatie van een warmtepomp voor de basiswerking en een gasgestookte ketel voor piekbelastingen. Dit zal efficiënte CO2-reductie voor miljoenen bestaande gebouwen mogelijk maken. Bosch lanceert in eerste instantie een oplossing met deze technologie voor appartementsgebouwen met maximaal 100 wooneenheden. Hartung verwees ook naar het controversiële debat over de Duitse verwarmingswet, die aankoopbeslissingen op lange termijn heeft bemoeilijkt en heeft geleid tot een ernstige inzinking van de verwarmingsmarkt. "In gebieden waar klimaat- en energiebeleid met elkaar in tegenspraak zijn, investeren investeerders niet - ze wachten," zei hij. "Groei vereist een duidelijk en voorspelbaar subsidiebeleid."

Klimaatbeleid: CO2-neutrale toekomst vereist blijvende investeringen

In het algemeen blijven klimaatmaatregelen een centrale rol spelen voor Bosch. Volgens Hartung biedt het grote groeikansen, ook al ontwikkelen markten zoals elektromobiliteit zich niet zo snel als verwacht. "We zien echter dat klimaatactie niet langer de enige kwestie is die bovenaan de politieke agenda staat, in het licht van complexe geopolitiek en toenemende sociale spanningen in onze samenleving", aldus Hartung. Desondanks blijft Bosch zwaar investeren in technologieën voor een CO2-neutrale toekomst, om deze transformatie van bovenaf mee vorm te geven. Hartung zei: "Er is druk om subsidies te verlagen voor CO2-efficiënte technologieën. Maar klimaatactie vereist aanhoudende investeringen - van de overheid, van bedrijven en van ieder van ons."

Het boekjaar 2023: ontwikkeling per bedrijfssector

De bedrijfssector Mobiliteit realiseerde een omzetgroei van 6,9 procent tot 56,2 miljard euro. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten komt de groei neer op 10,9 procent. De EBIT-marge uit bedrijfsactiviteiten bedroeg 4,4 procent (2022: 3,4 procent). In de bedrijfssector Industrial Technology steeg de omzet naar 7,4 miljard euro. Deze groei van 6,8 procent, of een voor wisselkoersen gecorrigeerde 10,2 procent, is te danken aan de eerste consolidatie van de overnames HydraForce en Elmo Motion Control. De EBIT-marge bleef stabiel op 9,1 procent (2022: 9,8 procent). In de sector Consumentengoederen daalde de omzet met 6,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar tot 19,9 miljard euro; gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten is dit een lichte daling van 1,2 procent. De EBIT-marge uit bedrijfsactiviteiten bleef onveranderd op 4,5 procent. In de sector Energie en bouwtechnologie steeg de omzet met 10,5 procent tot 7,7 miljard euro, of 13,2 procent na aanpassing voor wisselkoerseffecten. De EBIT-marge uit bedrijfsactiviteiten bereikte 9 procent (2022: 6 procent).


Het boekjaar 2023: ontwikkeling per regio


In Europa bedroeg de omzet 46,8 miljard euro. Dit is een stijging van 5,5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, of 7,9 procent na aanpassing voor wisselkoerseffecten. In Noord-Amerika steeg de omzet met 6,2 procent tot 15,2 miljard euro. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten betekent dit een groei van 8 procent. De omzet in Zuid-Amerika bedroeg 1,7 miljard euro, vergeleken met 1,8 miljard euro in het voorgaande jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten komt deze daling van 6,2 procent neer op een groei van 1,8 procent. In Azië-Pacific, inclusief andere regio's, bedroeg de omzet 27,9 miljard euro. Na correctie voor wisselkoerseffecten vertegenwoordigt deze lichte stijging van 0,6 procent een aanzienlijke groei van 8,6 procent.


Het boekjaar 2023: toename van het personeelsbestand met ongeveer 2 procent

Aan het einde van het jaar had het bedrijf wereldwijd 429.416 mensen in dienst, 8.078 meer dan in het voorgaande jaar. Vorig jaar steeg het aantal medewerkers in alle regio's, inclusief Duitsland. De sterkste regionale groei vond plaats in Noord- en Zuid-Amerika.Persfoto’s en infographics zijn te downloaden via Bosch Media Service: www.bosch-press.com.

Nefit Bosch

Auteur / schrijver bij Nefit Bosch