Waterstofketel: H2 Ready

Decorative brandbar

‘H2 Ready’ ketel maakt efficiënte overgang naar waterstof mogelijk

Het waterstoftoestel dat Nefit Bosch al in 2020 presenteerde, is de afgelopen jaren in meerdere projecten toegepast, zoals een waterstofproject in Uithoorn en diverse projecten in het buitenland. Sinds 2017 hebben de R&D-afdelingen in Deventer en Worcester (VK) aan deze innovatie gewerkt. Het bijzondere aan het toestel van Nefit Bosch is dat hij ‘H2 Ready’ is: klaar voor waterstof. Het toestel is namelijk snel om te zetten van aardgas naar 100% waterstof. Dat is een groot voordeel als op enig moment in de toekomst hele woonwijken overgaan op waterstof.

De ombouw van aardgas naar waterstof: voor het eerst in de praktijk

Voor een grootschalige uitrol van waterstof, is het noodzakelijk om te onderzoeken wat er komt kijken bij de ombouw. Met dit doel zijn in Uithoorn veertien leegstaande woningen gereed gemaakt voor verwarming op waterstof. De H2 Ready ketel van Nefit Bosch verwarmde een van de panden op 100% waterstof. Het project van Stedin is uniek in Nederland, maar ook internationaal een novum.

H2 Ready

De H2 Ready ketel van Nefit Bosch kan door een installateur binnen een uur worden omgebouwd naar een 100% waterstoftoestel. Het geheim zit hem onder andere in de speciale brander, het gasblok, de ventilator en de elektronica. In de visie van Nefit Bosch kunnen deze toestellen hun meerwaarde gaan bewijzen in de energietransitie. In Engeland is er zelfs sprake van dat nieuwe gasketels vanaf 2025 voorbereid moeten zijn op waterstof. Naast projecten in Nederland worden de toestellen van Bosch ook in projecten in andere landen ingezet, waaronder met name Engeland.

Voordelen

Omdat het toestel ook geschikt is voor aardgas, is deze oplossing bij uitstek geschikt voor een-op-een vervanging in elke bestaande woning. De H2 Ready ketel van Nefit Bosch kan zonder aanpassingen worden geïnstalleerd. De afmetingen van dit waterstoftoestel zijn vergelijkbaar met die van huidige cv-ketels. Een ander voordeel is dat gebruikers hetzelfde verwarmingscomfort ervaren, als dat wat ze gewend waren met de aardgasketel. De waterstofketel levert dezelfde hoge prestaties als een conventionele cv-ketel op gas. Het verschil is dat bij verbranding van waterstof geen kooldioxide (CO2) of koolmonoxide (CO) vrijkomt. De NOx-uitstoot is bij het Nefit Bosch-toestel extreem laag.

Groene waterstof

In Europa, en vooral in Nederland en Engeland, zijn de verwachtingen ten aanzien van waterstof hoog gespannen. De EU heeft plannen voor het bouwen van elektrolysers – waterstoffabrieken - die in 2030 miljoenen tonnen groene waterstof moeten opwekken. Deze ontwikkeling zal mede bepalen in hoeverre waterstof een van de pijlers van de energietransitie gaat worden. Bosch denkt dat waterstof vanaf 2030 een rol kan gaan spelen in de bebouwde omgeving. Het is van belang om nu te kijken naar de implicaties, zoals dat gebeurt in Uithoorn.

Alternatief voor bestaande gebouwen

Voor de gebouwde omgeving zijn er meer verduurzamingsopties dan waterstof. Volgens Nefit Bosch is waterstof vooral interessant wanneer andere opties, zoals warmtenetten en elektrificatie, niet haalbaar zijn. Denk onder andere aan de combinatie met een hybride warmtepomp, zodat je met dezelfde hoeveelheid waterstof meer woningen kunt verwarmen. Als energiedrager kan waterstof voor onbepaalde tijd worden opgeslagen. Onderzoeken hebben aangetoond dat bestaande aardgasleidingen relatief eenvoudig geschikt zijn te maken voor het transport van waterstof. Net als in de jaren zestig, toen Nederland van stadsgas naar aardgas overging, zullen de huidige gastoestellen moeten worden vervangen. De ‘H2 Ready’-ketel biedt uitkomst: eerst op gas en wanneer het zover is binnen een uur om te zetten naar 100% waterstof.

Van HR naar H2 Ready: waterstof bij Bosch

De H2 Ready waterstofketel staat niet op zich. Naast waterstofketels voor woningen ontwikkelt Bosch op tal van andere gebieden emissieloze en op waterstof gebaseerde technologieën. Zo levert Bosch al enkele jaren industriële warmwater- en processtoomketels die werken op waterstof. Ook maken we brandstofcellen die energie opwekken voor industrie, computercentra, woonwijken en laadstations voor elektrische voertuigen. Daarnaast is Bosch ook ver met de ontwikkeling van aandrijfsystemen voor vrachtwagens die gebruikmaken van waterstoftechnologie. In onze visie gaat waterstof op langere termijn een rol spelen bij het verwarmen van onze huizen, maar eerste instantie gaat het vooral om industrie en mobiliteit.

Meer over waterstof bij Bosch
Bosch ontwikkelt op tal van andere gebieden emissieloze en op waterstof gebaseerde technologieën
Meer over waterstof
Heb je het nieuwsitem gemist?
Vrijdag 11 december was de H2 Ready waterstofketel van Nefit Bosch te zien in het nieuws. Kijk hem dan hier terug.
Bekijk het nieuwsitem

Nefit Bosch

Auteur / schrijver bij Nefit Bosch