Vervanging cv-ketels én rookgasafvoersysteem in VvE-complex, Groningen

Decorative brandbar
Pro

Vervanging cv-ketels én rookgasafvoersysteem in VvE-complex

Van collectief naar individuele concentrisch overdruksysteem

Vervanging cv-ketels én rookgasafvoersysteem in VvE-complex Pro

Van collectief naar individuele concentrisch overdruksysteem

In zo’n zeventig procent van alle gestapelde VvE-wooncomplexen in Nederland zijn individuele cv-ketels aangesloten. Een flink deel daarvan bestaat nog uit VR-ketels. Bij ketelvervanging komt vaak meer kijken dan verwacht, omdat het bestaande collectieve rookgasafvoersysteem niet geschikt is voor nieuwe HR-ketels. Zo ook in een VvE-complex aan het Groningse Gandhiplein.

Het ging hier om de vervanging van 154 VR-ketels door nieuwe HR-ketels. Zoals in de meeste gevallen, betrof het ook hier een verouderd collectief onderdruksysteem. Daar zomaar moderne HR-ketels op aansluiten is uit den boze. Deze hebben een veel lagere rookgasafvoer-temperatuur, waardoor de rookgassen naar beneden kunnen zakken en voor corrosie en vervuiling zorgen. Met storingen als gevolg. Of – levensgevaarlijk – het terugstromen van rookgassen naar de woningen. Daarom is de overstap van collectieve naar individuele rookgasafvoerkanalen gemaakt, met een concentrisch overdruksysteem. Een pijp-in-pijp rookgassysteem met in het binnenste deel de rookgasafvoer. Via het buitenste deel wordt de schone verbrandingslucht aangezogen. Een dubbelwandig systeem dat het ontsnappen van rookgassen voorkomt.

Vervanging per strang

Met een zorgvuldige planning van alle opeenvolgende werkzaamheden werd de overlast voor bewoners tot een minimum beperken. Daarbij werd gewerkt per strang. De ene dag werd daar de complete rookgasafvoer vervangen, de dag erop werden de HR-ketels geplaatst en aangesloten.

'Van collectief naar individuele concentrische overdruksysteem'

Nefit ProLine NxT HR-ketel

Voor vervanging van 154 VR-ketels viel de keuze op de Nefit ProLine HR NxT. De ideale ketel voor dit soort vervangingsprojecten. Naast de bekende kwaliteit en betrouwbaarheid kan deze ketel standaard moeiteloos rookgasafvoerlengtes van twaalf meter aan. En met een eenvoudige uitbreiding zijn nog grotere lengtes te realiseren. In een soortgelijk project in Meppel werd daarom ook voor de Nefit ProLine NxT gekozen bij de vervanging van ketels en rookgasafvoersysteem.

Voorlichting essentieel

Voor VvE’s zijn dit soort situaties lastig. De HR-ketel is particulier eigendom van de woningeigenaar. Het rookgasafvoersysteem is bezit van de VvE, die ook verantwoordelijk is voor de veiligheid ervan. De kans bestaat dat bewoners individueel een HR-ketel plaatsen, met alle risico’s van dien. Goede bewonersvoorlichting door installateur en VvE-bestuur zijn essentieel. Ook over de noodzakelijke rookgasafvoervervanging. De meeste VvE’s hebben daar in hun onderhoudsplannen geen budget voor gereserveerd, terwijl het technisch én financieel een flinke ingreep is. Zo had deze Groningse VvE eigenlijk de wens om te verduurzamen. Nu is gekozen om eerst de VR-ketels te vervangen door HR-ketels en een nieuw aan te brengen. Daarmee wordt geïnvesteerd in de eerste energiebesparing en optimale veiligheid. De volgende duurzame stappen kunnen over vijftien jaar worden gezet. Op basis van de dan beschikbare duurzame oplossingen en het wijkplan van de gemeente.

Specificaties Nefit ProLine NxT HR-ketel

Kleinste ketel, past overal (58 x 35 x 28 cm)
Verkrijgbaar in CW3, CW4 en CW5
Optimaal comfort, lagere energierekening
Low-energie cv-pomp
Energiezuinig en comfortabel
Geschikt voor toekomstige gassoorten
Adapter voor concentrische rookgasafvoer
Uitbreiding naar duurzaam hybride systeem mogelijk

Betrokken partijen

Opdrachtgever: VvE Ghandiplein | Hoofdaanneming en advies: Energiewacht | Installatiewerk: Technisch Bureau Edens| Rookgasafvoer: Burgerhout

Downloads

Groningen, 154 x Nefit ProLine NxT

Nefit Bosch

Auteur / schrijver bij Nefit Bosch