Cv-ketel onderhoud

Decorative brandbar
Header onderhoud cv ketel 1600x900

Cv-ketel onderhoud

Voor een veilige en efficiënte werking van je installatie

Cv-ketel onderhouden is geen overbodige luxe

Dat je je cv-ketel moet laten onderhouden spreekt eigenlijk voor zich. Een goed onderhouden installatie blijft efficiënt werken en voorkomt overmatig gasverbruik. Een goed functioneren van de cv-installatie kan ook onveilige situaties voorkomen, bijvoorbeeld het vrijkomen van koolstofmonoxide door bijvoorbeeld een onvolledige verbranding of gebreken aan de rookgasafvoer. Wel zo veilig dus. Hoe vaak je de cv-ketel moet onderhouden, hangt af van de instructievoorschriften van de fabrikant van de ketel. Meestal wordt geadviseerd één maal per jaar of eens in de 2 jaar aan een cv-ketel onderhoud te laten uitvoeren. Je kunt hiervoor ook een onderhoudscontract afsluiten. Lees hier waarom een cv ketel-onderhouden geen overbodige luxe is.

Uit welke onderdelen bestaat een cv-ketel?

Belangrijke onderdelen van de cv-ketel zijn de gasbrander die het water verwarmt, de warmtewisselaar die de warmte met behulp van een driewegklep afgeeft aan de warmwatervoorziening en water dat door de radiatoren of vloerverwarming circuleert.

Buiten de cv-ketel

Heet water zet uit en om te voorkomen dat de druk in het systeem te hoog wordt, is er een expansievat geïnstalleerd. Dit is het, vaak rode, vat dat onder of naast de ketel hangt. Als extra veiligheid is de installatie ook van een overdrukventiel voorzien. Is het expansievat vol of kapot, dan opent het overdrukventiel en vloeit er water uit het gesloten systeem en neemt de waterdruk af.

Belangrijk is ook de rookgasafvoer. Deze moet correct bevestigd zijn, zodat er geen gevaarlijke rookgassen (koolmonoxide) de woning in stromen. Een ventilator voert de rookgassen naar buiten af en voert verse lucht naar de brander, zodat er voldoende zuurstof is voor een volledige verbranding.

6 redenen om de cv-ketel te onderhouden

 • Regelmatig de cv-ketel laten onderhouden, zorgt voor een veilige cv-installatie. Bij een onvolledige verbranding van aardgas komt koolmonoxide vrij. Dat is een dodelijk, reukloos gas. Nog steeds sterven er jaarlijks mensen in ons land door koolmonoxidevergiftiging.
 • Een goede volledige verbranding en een goed afgestelde cv-ketel zorgen voor een beter rendement en dat merk je in de portemonnee.
 • Het wordt voorgeschreven door de fabrikant. Wil je aanspraak kunnen maken op de garantievoorwaarden, dan moet het onderhoud volgens de voorschriften van de fabrikant worden uitgevoerd.
 • Door preventief de cv-ketel te onderhouden, heb je veel minder kans op storingen en kom je niet gauw onverwacht in de kou of zonder warm water te zitten.
 • De cv-ketel onderhouden volgens de voorschriften verlengt de levensduur van je ketel.
 • Sommige (brand)verzekeringen verplichten preventief de cv-ketel te onderhouden.

Waaruit bestaat cv-ketel onderhoud?

De onderhoudsbeurt van de cv-ketel begint met een visuele inspectie van de installatie. Zo word bijvoorbeeld bekeken of er voldoende ventilatie is voor aanvoer van verse lucht. Ook de afvoer van de rookgassen wordt gecontroleerd op beschadigingen en juiste bevestiging.

Om te kijken of de verbranding volledig verloopt, meet de servicemonteur ook de rookgassen: koolmonoxide en kooldioxide en eventueel ook de aanwezige zuurstof. De waterdruk wordt gecheckt en de brander en warmtewisselaar worden nagekeken, schoongemaakt en afgesteld. Vanzelfsprekend zal de monteur ook de cv-ketel bijvullen en de cv-installatie ontluchten als dat nodig is. Om de paar jaar worden uit preventief oogpunt ook aan slijtage onderhevige onderdelen als pakkingen en thermokoppel vernieuwd.

Kan ik zelf de cv-ketel onderhouden?

Nee, zelf onderhoud plegen mag niet meer. Enkel een gecertificeerde installateur mag nog een cv-ketel onderhouden. Dat is geregeld in de Gasketelwet. Als eigenaar van de cv-ketel ben jij mede aansprakelijk als je het cv-ketel onderhoud laat uitvoeren door een niet-gecertificeerde monteur. Ga dus alleen met een erkende installateur in zee. Wat je eventueel wel zelf kunt uitvoeren, is de cv ontluchten. Ook de cv-ketel bijvullen, mag je zelf doen.


Zo kun je de cv ontluchten

De cv-installatie functioneert het zuinigst wanneer er geen lucht in het systeem zit. Zo kan het warme water volledig in contact komen met de radiator en de warmte overdragen. Teveel lucht in het systeem kan zelfs de cv-ketel beschadigen. Het ontluchten van de cv is eenvoudig en doe je via de radiatoren. Volg onderstaande stappen voor het ontluchten van de cv-installatie:

 1. Zet de thermostaat laag, haal de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact en wacht 20 minuten. Zo koelt de ketel af en kan de lucht zich boven in de radiatoren verzamelen.
 2. Terwijl je wacht, zet je alle radiatoren in de woning helemaal open.
 3. Na ongeveer 20 minuten begin je de radiatoren op het laagste punt in de woning te ontluchten.
 4. Met de ontluchtingssleutel draai je het ventieltje van de radiator voorzichtig open. Houd een doekje onder het ontluchtingsventieltje.
 5. Laat de lucht ontsnappen, wacht tot er waterdruppels uit het ventiel komen, draai het ventieltje weer dicht.

Deze stappen herhaal je bij alle radiatoren. In een eengezinswoning begin je op de begane grond en werkt zo naar de zolder toe, zodat de radiator op het hoogste punt het laatst ontlucht wordt. Daarna steek je de stekker weer in het stopcontact en zet je de thermostaat op kamertemperatuur.

Bij de cv-ketel is een drukmeter geplaatst. Het kan zijn dat door het ontluchten de waterdruk in de cv-ketel onder de 1,5 bar is gekomen. Is dat het geval, dan moet de cv-ketel worden bijgevuld.


Zo kun je de cv-ketel bijvullen

De waterdruk in de cv-ketel moet tussen 1,5 en 2 bar zijn. Als de waterdruk in het systeem te laag is, bijvoorbeeld beneden de 1 bar, geven de radiatoren maar weinig warmte af en kunnen er storingen optreden. De cv-ketel bijvullen is ook een eenvoudig klusje dat je best zelf kunt doen. Heb je een nieuwe cv-ketel met digitale drukmeter, dan volg je de instructies in de handleiding van de cv-ketel. Volg de onderstaande stappen alleen als je een cv-ketel hebt met een analoge drukmeter:

 1. Bij aanschaf van de cv-ketel is een vulslang meegeleverd. Die heb je nu nodig, net als een emmertje.
 2. Je begint weer met de thermostaat laag te zetten, de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact te halen en ongeveer 20 minuten te wachten zodat de ketel kan afkoelen.
 3. Terwijl je wacht, bevestig je alvast de slang aan de waterkraan en vul je de slang met water. Daarna draai je de slang op de vulkraan van de cv-ketel.
 4. Als de wachttijd voorbij is, draai je eerst de waterkraan open en daarna de vulkraan bij de ketel.
 5. Op de drukmeter van de ketel zie je dat de waterdruk nu langzaam oploopt.
 6. Als de druk tussen 1,5 en 2 bar staat, draai je eerst de vulkraan van de ketel dicht en daarna de waterkraan.
 7. Koppel de slang los en laat het water uit de slang in de emmer lopen.

Voordat je de cv-ketel en thermostaat weer inschakelt, kun je gelijk even van de gelegenheid gebruikmaken om het cv-systeem te ontluchten, zodat de warmteoverdracht optimaal is.

Is cv-ketel onderhoud verplicht?

Periodiek cv-ketel onderhoud is niet wettelijk verplicht voor kleine stookinstallaties op gas. Echter wordt het dus wel aangeraden vanwege eventuele aanspraak op garantie of het indienen van claims bij je brandverzekering. Voor grotere installaties bestaan wel verplichtingen. Zo moet bijvoorbeeld eens in de 4 jaar de cv-ketel gekeurd worden door een gecertificeerde monteur. Dit geldt enkel voor stookinstallaties met een vermogen groter dan 100 kW. De cv-ketel voor een woning heeft gemiddeld een vermogen van rond 20-25 kW.