Nieuwe flowsensor Nefit TrendLine

Decorative brandbar
  • Home
  • professioneel

  • na-installatie

  • Nieuwe flowsensor Nefit TrendLine

Pro

Nieuwe flowsensor Nefit TrendLine

Verbeterde flowsensor leverbaar als onderdeel

Voor de flowsensor (stromingsensor) die in Nefit TrendLine cv-toestellen wordt gebruikt voor het meten van de tapwaterhoeveelheid is sinds 2 januari 2023 een nieuwe, verbeterde flowsensor (artikelnummer 8738902350) leverbaar. De eerste twee jaar is dit onderdeel via de groothandel verkrijgbaar tegen de verlaagde brutoprijs van € 12,30 excl. BTW. Installateurs worden hiermee in de gelegenheid gesteld om preventief oude flowsensoren te vervangen tijdens regulier onderhoud (eens per twee jaar). Let op: vanaf 1 januari 2025 geldt de normale verkoopprijs.

Afbeelding:
Links de oude TrendLine flowsensor, artikelnummer 7746900492
Rechts de nieuwe TrendLIne flowsensor, artikelnummer 8738902350

Verpakking en inhoud nieuwe TrendLine flowsensor (artikelnummer 8738902350)

Vervangen van het oude type flowsensor door het nieuwe type

Let op: schakel eerst het toestel uit en verwijder de netstekker.
Draai de inlaatcombinatie dicht en draai een warmwaterkraan open.
Voordat u begint met het demonteren van de flowsensor:

  • Zorg dat de watertoevoer dicht staat
  • Verzeker u ervan dat de waterdruk eraf is

Stap 1: Verwijder de mantel van het toestel en daarna het rookgassifon.

Stap 2: Verwijder het isolatiemateriaal van de tapwaterplatenwisselaar.

Stap 3: Verwijder voorzichtig de oude flowsensor. Hiertoe verwijdert u eerst de clip.

Stap 4: Plaats de nieuwe flowsensor

  • Let hierbij goed op de stand
    (de juiste montagestand ziet u in de met de flowsensor meegeleverde instructie 6721832994 (2022/07))
  • Goed doorduwen

Stap 5: Plaats de clip terug, let op de juiste stand: u moet een duidelijke klik horen.

Stap 6: Plaats de stekker en de isolatie van de platenwisselaar terug.

Stap 7: Monteer ook de andere onderdelen zoals de rookgassifon zodat het toestel weer veilig kan werken.


Stap 8: Test het toestel op de juiste werking.