Servicevoorwaarden voor werken op hoogte

Decorative brandbar

Servicevoorwaarden werken op hoogte

De installatie en unit zijn veilig en zonder obstakels toegankelijk. De werkplek moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Indien er op hoogte moet worden gewerkt, dienen de juiste maatregelen te zijn getroffen zodat onze servicetechnicus de werkplek veilig kan bereiken en er veilig kan werken.

Onze servicetechnicus zal ter plaatse nog een LMRA (laatste minuut risicoanalyse) uitvoeren om er zeker van te zijn dat hij op een veilige manier kan werken. Denk hierbij aan vragen als;

  • Is de te overbruggen hoogte hoger dan 7,5 meter in één keer? (Toegang middels ladder niet toegestaan)
  • Is de werkplek dichter bij de dakrand dan 2 meter? (Dakrandbeveiliging of ankerpunt vereist)
  • Kunnen eventuele risico’s geminimaliseerd worden om toch te starten?
  • Voldoen de getroffen maatregelen aan de gestelde eisen voor werken op hoogte?

Indien uit deze LMRA blijkt dat er niet veilig gewerkt kan worden, zal onze servicetechnicus de werkzaamheden staken. Nefit Bosch brengt u dan € 250,- in rekening voor de verloren tijd.