BRL-ondersteuning

Decorative brandbar
Pro

BRL-ondersteuning

Ontzorging voor installateurs en adviseurs bij installaties met bodemwarmtepompen

Handige online tool om projecten met bodemwarmtepompen te beheren

Om installaties met bodemwarmtepompen te mogen aanleggen, heb je als installatiebedrijf BRL-certificaten nodig. Beschik je niet zelf over deze certificering dan kun je een project toch realiseren op basis van de BRL-certificering van Nefit Bosch.

Aan de hand van de speciale BRL-tool doorloopt u daarvoor gestructureerd alle stappen die nodig zijn, van ontwerp tot realisatie en beheer. Op deze wijze bent u verzekerd dat aan alle eisen van de BRL wordt voldaan.

Alle communicatie en ondersteuning vanuit Nefit Bosch verloopt efficiënt en transparant via de BRL- tool. Automatisch wordt aangegeven wat er op welk moment van u wordt verwacht. De tool biedt u daarbij dus ook de mogelijkheid om voor uzelf al uw projecten eenvoudig en overzichtelijk te beheren, waarbij alle documenten en overige informatie op één plek online is opgeslagen. Daarmee is de BRL-tool ook een handig hulpmiddel voor installatiebedrijven die wel zelf over BRL-certificering beschikken. De BRL-tool is beschikbaar via het Nefit Bosch Partner Portal en via www.nefitafhandeling.nl (let op: u moet inloggen). Toegang tot de tool heeft alleen zin als u stap voor stap concrete projecten wilt invoeren. Houdt daarbij naast de algemene gegevens ook alvast informatie bij de hand zoals transmissieberekening, bouwkundige tekeningen, BENG-berekening etc.

BRL-ondersteuning

Ondersteuning bij BRL door Nefit Bosch bestaat enerzijds uit ondersteuning bij het ontwerp en anderzijds ondersteuning bij de uitvoering.

1. Ondersteuning bij ontwerp

 • Projectgegevens in BRL-portal
 • Instructies voor installatiewerkzaamheden
 • Principeschema van bron tot en met afgiftesysteem
 • Afstemming en offerte-aanvraag bronboorder
 • Check ontwerp en documenten
 • Check status “Ontwerp gereed” en vrijgave fase “Realisatie”

2. Ondersteuning bij realisatie

 • Begeleiding tijdens aanleg
 • Projectbezoek
 • Check installatie op basis van gereedmelddocument
 • Eerste Inbedrijfstelling
 • Gereedmelding installatie
 • Projectgegevens in BRL-portal

Voordelen van werken met Nefit Bosch

 • Installateur hoeft zelf niet BRLgecertificeerd te zijn
 • Ontzorging ten aanzien van voldoen aan alle wettelijke eisen en eisen van de opdrachtgever
 • Optimaal werkende installatie met systeemgarantie
 • Administratieve ontzorging en tijdbesparende hulpmiddelen via de BRL-tool
 • Uitgebreide kennisbank en ervaringsdeskundigen
 • Eén loket met de zekerheid van Nefit Bosch, één vast aanspreekpunt
 • Compleet aanbod: bodem- én luchtwarmtepompen
 • Internationale ervaring: 900.000 gerealiseerde warmtepompinstallaties
Bodemwarmtepompen
Kenmerken

Compress bodemwarmtepompen voor particuliere bouw, projecten en utiliteit