Subsidies en regelingen

Decorative brandbar
  • Home
  • consument

  • voor-je-aankoop

  • Subsidies en regelingen

Subsidies en regelingen

Loop geen euro mis op je warmtepomp of zonneboiler

Subsidies en regelingen

Wil je dit jaar een warmtepomp of een zonneboiler aanschaffen? Op deze apparaten geldt een aantrekkelijke subsidieregeling: de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) van het Ministerie van Economische Zaken. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler of warmtepomp.

Hoe werkt het?

We leggen het je uit door middel van 8 stappen.


1. Voldoen aan de voorwaarden ISDE Particulieren
Kijk of je voldoet aan de voorwaarden ISDE voor Particulieren.


2. Check de subsidiewijzer.
Check of de warmtepomp en/of zonneboiler op de subsidiewijzer staat.


3. Schaf warmtepomp en/of zonneboiler aan
Schaf je een warmtepomp én een zonneboiler aan, dan kun je voor beide subsidie aanvragen.


4. Laat warmtepomp en/of zonneboiler installeren
Je komt alleen in aanmerking voor subsidie als het gaat om een nieuw apparaat, dat is geïnstalleerd door een erkend installateur (verplicht).


5. Bewaar het aankoopbewijs en het betaalbewijs
Zorg dat de volgende informatie duidelijk leesbaar is: omschrijving van het product (typenummer), merk of de fabrikant, datum aanschaf en installatie, bedrag en datum van betaling, meldcode van het product (zie subsidiewijzer).


6. Vraag subsidie aan via Mijn.rvo.nl
Je aanvraag moet binnen 6 maanden na installatie van het apparaat ingediend zijn.


7. Toekenning
In de meeste gevallen volgt binnen 8 weken bericht of de subsidie wordt toegekend.


8. Uitbetaling
De subsidie wordt binnen 1 week na toekenning aan u overgemaakt.

Subsidie warmtepompen

Meer informatie over subsidie voor warmtepompen.

Warmtepomp subsidie

Subsidiewijzer

Subsidiebedragen voor Nefit Bosch warmtepompen en zonneboilers.

Subsidiewijzer