Lokaal waterstof netwerk in Deventer

Decorative brandbar

15-05-2024

Lokaal waterstof netwerk in Deventer

Is het efficiënt om wind- en zonne-energie eerst om te zetten in groene waterstof en deze vervolgens te benutten? In dit artikel lees je waarom directe benutting van duurzame energie weliswaar efficiënter is, maar vaak niet mogelijk door netcongestie. Groene waterstof biedt een oplossing door overtollige energie op te slaan en later te gebruiken. De focus ligt op decentrale waterstofproductie, zoals het GROHW-project in Deventer, dat helpt netcongestie te verminderen en CO2-reductiedoelen te halen. Ook wordt besproken hoe waterstof de overbelasting van het elektriciteitsnet kan voorkomen en mogelijk een nieuwe rol kan spelen in de energievoorziening van woningen.

Is het niet inefficiënt om wind- en zonne-energie eerst om te zetten in groene waterstof en vervolgens te benutten?

‘Natuurlijk is het efficiënter om die duurzame energie direct te gebruiken. Maar dat kan niet altijd. Je ziet nu al dat zonnepanelen steeds vaker worden uitgeschakeld omdat er op piekmomenten te veel stroom het net op komt. Het net kan dat eenvoudig niet aan. Die zogenoemde netcongestie wordt in de toekomst alleen maar groter, ook door de groeiende capaciteit van windparken op zee. Het overschot aan duurzaam opgewekte energie moet je dan kwijt. En dat kan het beste door deze op te slaan in waterstof. Er zijn dan wel omzettingsverliezen, maar die zijn veel minder groot dan dat je al die overschotten aan duurzame energie totaal verloren laat gaan.’

Hoe gaan we in de toekomst aan voldoende groene waterstof komen voor industrie, vervoer en wonen?

‘Decentrale waterstofproductie is hard nodig als een van de oplossingen om de dreigende netcongestie tegen te gaan. Je ziet dat er steeds meer waterstof geproduceerd worden in lokale en regionale initiatieven. Wij werken bijvoorbeeld nauw samen met diverse lokale bedrijven, regiopartners en netbeheerder Essent aan decentrale productie van waterstof in Deventer. Dat gebeurt binnen het consortium GROHW. GROHW is een voorbeeldproject voor de decentrale productie van waterstof. Als partner willen we de uitwisseling van kennis en ervaring met waterstof aanjagen in onze de regio. We willen bijdragen aan de doelen voor CO2-reductie en zelf worden we natuurlijk afnemer van groene waterstof. Niet alleen voor onze testen, maar ook om de hele locatie op termijn aardgasloos te maken. En als fabrikant van waterstofketels voor woningen, utiliteitsgebouwen en de industrie is het niet meer dan logisch dat we deelnemen aan zo’n initiatief.

Kan waterstof ook een bijdrage leveren om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen?

Onze locatie in Deventer wordt eind 2024 aangesloten op het lokale waterstofnetwerk. Tegelijkertijd wordt er een uitgebreider waterstofnetwerk aangelegd om in de nabije toekomst ook andere bedrijven aan te sluiten. Het elektriciteitsnetwerk loopt ook in onze regio al tegen zijn grenzen aan en waterstof kan bijdragen aan verlichting. Wie ver in de toekomst kijkt, kan zich zelfs voorstellen dat we vanuit Deventer de aansluiting maken met de waterstofringleiding die wordt gerealiseerd door Nederland. Waardoor we in Deventer en omstreken over nog meer groene waterstof kunnen beschikken en de CO2-uitstoot nog verder naar omlaag kan.

Groene waterstof wordt dus straks het nieuwe aardgas bij mensen thuis?

‘De energietransitie in woonwijken kent niet één oplossing. Om aardgas te vervangen zullen we zo’n beetje alle technologieën moeten inzetten die we kennen. Groene waterstof zal daar ook een rol in spelen. Hoe groot die rol is hangt vooral af van plannen die overheid en netbeheerders maken.

Meer over waterstof? Lees ook:

Nefit Bosch

Auteur / schrijver bij Nefit Bosch