Actievoorwaarden VSK

Decorative brandbar

Actievoorwaarden Beursacties VSK 2024

Acties

A. 50% beurskorting op de bruto prijs van alle sets Bosch Compress 5800i AW All Electric warmtepomp. Maximaal 1 set per klant, rechtstreekse levering uiterlijk 23 februari 2024.

B. 55% beurskorting op de brutoprijs van alle sets Nefit EnviLine 3000 warmtepomp in elk gewenst aantal zolang de voorraad strekt. Levering rechtstreeks uiterlijk 23 februari 2024

C. 60% beurskorting op de bruto prijs van de Bosch Climate 3000i Single Split airco. Maximaal 1 set per klant, rechtstreekse levering uiterlijk 23 februari 2024.

70 % beurskorting op de bruto prijs van de Bosch Climate 5000i Single Split airco in elk gewenst aantal zolang de voorraad strekt. Levering rechtstreeks uiterlijk 23 februari 2024.


Deelname en actieperiode

 • Gebruik maken van een of meerdere actie-aanbiedingen is uitsluitend mogelijk door het invullen en ondertekenen van het betreffende actieformulier tijdens de beurs VSK van 6 t/m 9 februari 2024.


Overige bepalingen

 • Deze tijdelijke promotionele actie wordt georganiseerd door Nefit Bosch (Bosch Thermotechniek B.V.) te Deventer.
 • Door deelname aan deze actie gaan de deelnemers akkoord met de actievoorwaarden.
 • Deelname aan de actie is voorbehouden aan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven met een vestigingsplaats in Nederland.
 • Nefit Bosch factureert rechtstreeks na levering van de produkten. Hierbij zijn de betalingscondities van Bosch Thermotechniek B.V. van toepassing.
 • Door deel te nemen aan deze actie verstrekken de deelnemers persoonsgegevens die worden opgenomen in een bestand van Nefit Bosch. De verwerking van persoonsgegevens door Nefit Bosch zal vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gebeuren.
 • Nefit Bosch is te allen tijde gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.
 • Nefit Bosch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door derden verstrekte onvolledige en/of onjuiste informatie over de actie en/of actievoorwaarden.
 • Nefit Bosch is niet verantwoordelijk voor een foute of onvolledige opgave van gegevens door de deelnemer. Aan type-, druk- en andere fouten kunnen deelnemers geen rechten ontlenen.
 • Nefit Bosch en de door haar ingeschakelde derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de afnemer voor enige schade en/of kosten, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie.
 • Nefit Bosch behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Nefit Bosch is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.
 • Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd. Indien om welke reden dan ook een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Nefit Bosch, is het oordeel van de laatste bindend.
 • Op de actie is Nederlands recht van toepassing.

Vragen over deze actie kunt u richten aan verkoopnederland@nefit-bosch.nl.

Versie 1.1.010224