De kracht van cascade

Decorative brandbar

04-03-2019

De kracht van cascade Pro

Een cascade-opstelling is dé manier om op flexibele wijze grote verwarmingsvermogen te leveren aan bijvoorbeeld woongebouwen en kleine en middelgrote utiliteit. Bedrijfszekerheid en energiebesparing zijn goede argumenten om voor zo’n parallelle opstelling van HR-ketels te kiezen.

Een cascade is een opstelling waarbij meerdere HR-ketels parallel worden opgesteld. Hiermee kunnen -maatwerk specials uitgezonderd- vermogen van tussen de 100 en 800 kw worden gerealiseerd. Deze opstelling leent zich vooral gebouwen die qua vermogensvraag zich in deze range begeven. De cascade wordt gezien als een alternatief voor toestellen met groot vermogen, omdat de parallelopstelling doorgaans nauwkeuriger het benodigde vermogen kan leveren.

Wanneer in een woongebouw bijvoorbeeld 500 kW geleverd moet worden, heeft de installateur de keus tussen een grootvermogen 500 kW ketel, en bijvoorbeeld een cascade-opstelling van 5 toestellen met elk 100 kW. De praktijk leert dat bijvoorbeeld appartementencomplexen en kantoorgebouwen beter af zijn met een cascade. Voor industrie, vanwege hoge aanvoertemperaturen gecombineerd worden met een hoog aantal draaiuren, kan het juist beter zijn om een groot vermogen toestel te selecteren.

Compact en flexibel

De reden om voor cascade te kiezen kan heel praktisch zijn: de stookruimte moet groot genoeg en bereikbaar zijn voor een groot vermogen ketel; en die praktijk is in bestaande bouw wel eens weerbarstig. Een compactere, flexibele cascade kan een oplossing zijn. Een grote kracht van cascade zit in het modulatiebereik. Vijf kleinere toestellen kunnen verder terugmoduleren, wanneer de warmtevraag minder is. En dat is in voor- en naseizoen een prettig gegeven voor het gasgebruik, de energierekening en de CO2-uitstoot. Een groot vermogen toestel levert misschien nog 100 kW terwijl er maar 50 wordt gevraagd. De kleinere 100 kW-ketels hebben wel de mogelijkheid om verder terug te regelen. Dit deellastbereik is dé grote kracht. Een groter vermogen toestel brengt nu eenmaal ook grotere verliezen met zich mee.

Regeling

En dan is er nog die bedrijfszekerheid. In geval van onderhoud of storing van één toestel, zorgt de regeling ervoor dat de installatie altijd in bedrijf blijft. De andere toestellen vormen een vangnet. Bij een cascade-opstelling hoort een centrale regelaar met weersafhankelijke regeling en een koppeling met de klokthermostaat met buitenvoeler. Deze zorgt ervoor dat de juiste cv-temperatuur wordt geleverd op basis van de omstandigheden. Nefit’s MC 400 cascademodule kan maximaal 4 toestellen aansturen, maar is uit te breiden tot 16 toestellen, en kan ook weer aangesloten worden op (bestaand) gebouwbeheersysteem.

Op het moment dat toestel 1 op zijn maximum levert, springt toestel 2 bij, enzovoort. Het mooie van de regeling is dat hij er voor zorgt dat alle toestellen evenredige draaiuren maken. Daarnaast kan bijvoorbeeld ook één toestel verantwoordelijk worden gemaakt voor tapwaterbereiding op hogere temperaturen, en een koppeling aan een boiler. Dit voorkomt dat de volledige installatie een hoge stooklijn levert, voor misschien wel een veel lagere warmtevraag. De installateur kan een installatie inregelen op basis van de klantvraag.

Plug and play

De installateur kan zelf heel eenvoudig een systeem samenstellen en een offerte genereren, met bijbehorende artikelnummers van de groothandel. Een cascade wordt altijd plug-and-play geleverd, inclusief de aansluitingen op het frame, de cv-zijdige aansluitingen tot en met de open verdeleren de isolatiedelen.

Belangrijk aandachtspunt vormt de opstellingsruimte. Deze moet bij meer dan 130 kW bijvoorbeeld voldoen aan de eisen voor een stookruimte volgens NEN 3028. De juiste diameter en verloop van de rookgasafvoer is een ander belangrijk aandachtspunt.

Maatwerkjas

Een cascade-opstelling betekent vooral meer mogelijkheden tot maatwerk, tot energiebesparing, en flexibiliteit en bedrijfszekerheid voor gebouweigenaar én installateur. Als er één toestel onderhoud behoeft, of onverhoopt een storing heeft, geeft de MC 400 cascaderegelaar een storingsmelding op basis van een potentiaalvrij contact. De collega-ketel neemt de honneurs altijd waar. En dat is voor iedereen prettig. Het zijn immers vooral de kosten en energie in service en onderhoud, die voor een groot deel de eindtevredenheid van de klant bepalen.

John Kappert

Nefit Bosch