Warmwater- of waterdrukklacht bij de de TrendLine, ProLine, ProLine NxT of ProLine Eco

Decorative brandbar

Warmwater- of waterdrukklacht bij de de TrendLine, ProLine, ProLine NxT of ProLine Eco

Een veerbelast ventiel in de bypass in de cv-leidingen kan de oplossing zijn

In de installatie-instructie van de TrendLine, ProLine, ProLine NxT en ProLine Eco wordt gewezen op de mogelijkheid om wel of geen drukverschilregelaar toe te passen in de cv-leidingen. Deze kortsluitleiding tussen de aanvoer en retour wordt ook wel eens de veerbelast ventiel in de bypass genoemd. Wat zijn de redenen om hiervoor te kiezen? En waar moet u precies op letten?

Drukverschilregelaar

De belangrijkste reden om een veerbelast ventiel als drukverschilregelaar in de bypass toe te passen in uw cv-leidingen, is het voorkomen van een storing of klachten als gevolg van het dichtlopen van de installatie. Dit dichtlopen komt met name voor bij installaties voorzien van thermostatische radiatorkranen, zoneregeling en bijvoorbeeld een vloerverwarmingsregeling. Ook kan dit gebeuren bij het dichtdraaien van radiatoren bij cv-installaties of thermostatische radiatorkranen achter een gordijn of in een omkasting.

Toestel in wachtstand

Wanneer een cv-installatie volledig dichtloopt, kan dit dus zorgen voor een storing. Ook is het mogelijk dat het toestel in een wachtstand komt. Wanneer het cv-toestel tijdens deze wachtstand in bedrijf moet komen voor warmwaterbereiding (bijvoorbeeld om te douchen), kan de 3-wegklep omlopen en daarmee de poort van de cv-retouraansluiting afsluiten.

In deze situatie is er via de retouraansluiting geen verbinding met het expansievat in de installatie mogelijk. Hierdoor krijg je afhankelijk van het type toestel te maken met te hoge en/of hele lage cv-waterdrukken en blijft het toestel in de wachtstand. Vervelend hieraan is, dat de gebruiker dit pas merkt tijdens bijvoorbeeld een douchebeurt, bij controle bij het cv-toestel niets kan constateren en dan de installateur gaat bellen.

Een juiste diagnose voor een defecte flowsensor of druksensor

Warmwater- en waterdrukklachten worden al snel geassocieerd met een defecte flowsensor (geen warm water) of defecte druksensor (vreemde hoge en lage cv-waterdrukaanduidingen), waarna deze onderdelen worden uitgewisseld.

Dit is niet altijd terecht. Met het vervangen van één van deze onderdelen is het probleem niet altijd opgelost en kan de klacht terugkomen.

Kijk daarom voordat u onderdelen gaat wisselen eerst goed hoe de installatie is uitgelegd en hoe deze wordt gebruikt.

Wellicht heeft de gebruiker om te bezuinigen bepaalde radiatoren dichtgedraaid die eerder open stonden? Zijn de thermostaatkranen wel correct geïnstalleerd? En is de installatie voorzien van een naregeling? Wanneer een minimale doorstroming in de installatie niet gegarandeerd kan worden, is een veerbelast ventiel in de bypass noodzakelijk.

Bypass met drukvereffening

Het regelventiel in de bypass zorgt er voor dat op het moment dat de installatie dichtloopt het drukverschil tussen de aanvoer en de retour niet groter wordt dan de ingestelde waarde.

De meeste regelventielen hebben de eigenschap dat ze in ruststand de doorgang blokkeren, zoals een terugslagklep dit ook doet. Als vanuit ruststand een warmwatervraag komt, gaat de pomp in de retour draaien. De druksensor, aan de zuigkant van de pomp, meet dan kortstondig een dip: gaat van bijvoorbeeld 2 bar naar 0,4 bar en komt gelijk daarna meer terug op 2 bar. De dip heeft een storing tot gevolg, waardoor er geen warm water beschikbaar is.

De dip wordt veroorzaakt doordat geen drukvereffening plaats vindt tussen de aanvoer en de retour via de bypass of de dichtgelopen installatie. Doordat de 3-wegklep op tapwater staat, is er ook geen verbinding tussen de pomp in het toestel en het expansievat in de retourleiding.

Om bovenstaande storing te voorkomen dient een drukverschilregelaar van het merk Danfoss type DN20 (kies de rechte uitvoering) tussen de aanvoer en de retour te worden geplaatst. Deze vereffent standaard de druk in ruststand.

Onterechte uitwisseling druk- en flowsensor bij een dichte cv-installatie

Wordt er meer dan één keer een druksensor en flowsensor uitgewisseld? Dit kan verschillende oorzaken hebben. Een oorzaak die hierbij wel eens over het hoofd wordt gezien is een buitengesloten expansievat, zoals hierboven beschreven.

Omdat het expansievat in deze situatie tijdens warmwaterbedrijf buitengesloten kan raken, kan een dip in de druk ontstaan. Hierdoor kan het toestel in een wachtstand terecht komen en komt dus niet in bedrijf voor warm water.

Bijvoorbeeld de ProLine geeft de code 2E-207 (zeer korte 2E-melding, zie ook de uitleg in TB61 hierover) en bij een ProLine (+NxT en Eco) komt het toestel op 0U te staan.

Om dit te verhelpen dient een bypass te worden toegepast, zoals boven beschreven. Het uitwisselen van druk- en flowsensoren heeft geen zin.