Voorwaarden aanvraag F-gassenservice

Decorative brandbar
  • Home
  • professioneel

  • voorbereiding-en-installatie

  • F-gassenservice
  • Voorwaarden aanvraag F-gassenservice

Voorwaarden aanvraag F-gassenservice

Bij de F-gassen service zal de Nefit Bosch monteur de door u aangelegde koudemiddelleidingen aansluiten op de binnen- en de buitenunit. De door u aangelegde koudemiddelleiding dient inwendig uiterst schoon en droog te zijn. Dit is noodzakelijk om schade aan de warmtepomp te voorkomen.


Het aansluiten van de koudemiddelverbinding door een F-gassen gecertificeerd koeltechnisch bedrijf. De werkzaamheden omvatten, het solderen van de koudemiddelleidingen op de binnenunit en buitenunit, afpersen,vacumeren en vullen van het systeem. De installatie dient aansluitklaar opgeleverd te worden, dit houdt in dat al het leidingwerk is aangelegd, inclusief de koudemiddelleidingen!

Let op! De kosten zijn gebaseerd op een maximale koudemiddelleidinglengte van 7,5m, langere lengtes zijn op aanvraag tegen meerkosten aan te sluiten.

  • Nefit Bosch kan geen F-gassenservice verlenen wanneer u niet aanwezig bent en de installatie niet aansluitklaar wordt opgeleverd.
  • Ondergetekende zorgt ervoor dat de complete installatie aansluitklaar wordt opgeleverd op het aangegeven tijdstip. Dit houdt in dat al het leidingwerk is aangelegd, inclusief de koudemiddelleidingen!
  • Mocht Nefit Bosch moeten wachten dan kunnen hier extra kosten aan verbonden worden, en zal er in bepaalde situaties een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden.
  • Mocht u de installatie niet aansluitklaar krijgen op het door u aangegeven tijdstip dan zal dit door u tijdig aan Nefit Bosch moeten worden doorgegeven. Er zal dan een nieuwe afspraak gemaakt worden.
  • Stuur uw verzoek minimaal 10 werkdagen voor de gewenste uitvoerdatum

Kosten
Bekijk de prijslijst voor de kosten van de F-gassenservice.

Hartelijk bedankt voor uw medewerking.