Voorwaarden aanvraag F-gassenservice

Decorative brandbar

Voorwaarden F-gassen service

 • Onze specialist kan geen F-gassen service verlenen wanneer u niet aanwezig bent en/of de installatie niet aansluit klaar wordt opgeleverd.
 • Bij de F-gassen service zal onze specialist de door u aangelegde koudemiddelleidingen aansluiten op de binnen- en de buitenunit. De door u aangelegde koudemiddelleiding dient inwendig uiterst schoon en droog te zijn. Dit is noodzakelijk om schade aan de warmtepomp te voorkomen.
 • De werkzaamheden omvatten het solderen van de koudemiddelleidingen op de binnen-unit en buitenunit, afpersen, vacumeren en vullen van het systeem.
 • Onze tarieven zijn gebaseerd op een maximale koudemiddelleidinglengte van 7,5m. Langere lengtes brengen extra kosten met zich mee i.v.m. extra koudemiddel. Deze kosten worden achteraf aan de opdrachtgever gefactureerd.
 • De complete installatie dient aansluit klaar te zijn op het aangegeven tijdstip. Dit houdt in dat al het leidingwerk is aangelegd, inclusief de koudemiddelleidingen.
 • Mocht onze specialist moeten wachten dan kunnen hier extra kosten aan verbonden zijn. In bepaalde situaties kan besloten worden dat er een nieuwe afspraak moet worden gemaakt.
 • Mocht u de installatie niet aansluit klaar krijgen op de met u afgesproken dag en tijdstip, dan dient u dit minimaal in dag van te voren aan Nefit Bosch door te geven.
 • Stuur uw verzoek voor F-gassenservice minimaal 10 dagen voor de gewenste uitvoerdatum.
 • Indien de installatie niet gereed is bij aankomst, wij niet veilig kunnen werken of wij de service om andere redenen niet kunnen uitvoeren of de annulering is te laat, dan brengen wij u € 250,- in rekening voor de verloren tijd.
 • Indien op locatie blijkt dat er meerwerk nodig is, zal onze specialist dit met de opdrachtgever bespreken en afstemmen. De meerkosten hiervan worden in rekening gebracht.
 • Buitenwerkzaamheden kunnen door onze specialist niet worden uitgevoerd als er sprake is van hevige neerslag, temperaturen lager dan 4 graden Celsius, winterse neerslag en/of windkracht 6 of hoger. Er zal dan een nieuwe afspraak met u worden gemaakt. Vanzelfsprekend brengen wij in dit geval geen kosten in rekening.