Natuur en technologie

Decorative brandbar
Spanje3

Natuur en technologie

Hoe plant je 2 miljoen bomen in een jaar?

Samen voor meer groen

Als Nefit Bosch helpen we graag mee de wereld groener te maken. Dat doen we samen met Land Life Company. Zij plantten dit jaar al meer dan 2 miljoen bomen over de hele wereld. Hun slimme technologie spreekt ons natuurlijk erg aan. High-tech en natuur: het werkt.

1. Slim ontwerpen: 3D-modellen

Het begint allemaal in de ontwerpfase. We willen zoveel mogelijk CO2 uit de lucht halen tegen zo laag mogelijke kosten. Dus verzamelen we eerst veel data, ecologische en milieugegevens van het terrein. Zo kunnen we de meest geschikte plek voor de aanplant van de bomen bepalen. We maken een 3D-model van de bodem en van de lokale klimaatomstandigheden. Dan zetten we drones in om een analyse te maken van het terrein. Al deze informatie gebruiken we om een gedetailleerd plan te maken, een blauwdruk voor de aanplant. Hiermee kunnen we onze bomen heel efficiënt planten en de effecten op het klimaat maximaliseren.

2. Slim planten – robots en GPS

Dan het planten zelf. Bij het planten van de bomen streven we naar schaalgrootte, snelheid en zo hoog mogelijke overlevingskansen: onze bomen moeten zo’n 40 jaar lang kunnen groeien om maximaal CO2 op te nemen. We gebruiken hiervoor onder andere een soort ‘’plantrobots’’ die werken met GPS. Daarmee planten we op maximale snelheid en superefficiënt. Land Life Company ontwikkelt nu nieuwe technologieën die volgend jaar worden gelanceerd en nog een stap verder gaan.

3. Slim beheren – drones en data

In totaal plant om Land Life Company plant dit jaar meer dan 2 miljoen bomen. Na het planten houden we alles goed in de gaten: elke locatie, alle soorten bomen, de groeikracht en nog veel meer. Zodra de bomen meer dan een meter hoog zijn, worden ze ‘’op de kaart’’ gezet. Drones monitoren hun groei en gezondheid, aan de hand van geavanceerde algoritmen. Als de bomen ongeveer 5 jaar oud zijn en te hoog worden, nemen satellieten dit over. Alle gegevens worden opgeslagen in de Land Life Company database. Hieruit kunnen weer nieuwe analyses worden gemaakt, waardoor het hele proces steeds slimmer wordt.

4. Zichtbare resultaten - Online dashboard

Alle details van de projecten van Land Life Company en de monitoringgegevens zijn te zien op het online dashboard. Wie nu - november 2020 - een kijkje neemt op het dashboard van Nefit Bosch ziet dat er al 50 duizend bomen zijn geplant, die samen ruim 13 duizend ton opslaan aan CO₂-uitstoot slaan. Ruim 46 hectare grond is ‘teruggeven’ aan de natuur. En de teller loopt.

Mensenwerk

Dit zijn natuurlijk maar een paar van de toegepaste methoden. Het hele proces is een combinatie van hoogwaardige technologie én mensenwerk. Technologie is van vitaal belang om grote gebieden efficiënt te herbebossen, maar werkt alleen in combinatie met toegewijde teams op locatie. Dagelijks zijn specialisten, samen met lokale medewerkers, bezig om de overlevingskans van de jonge boompjes te maximaliseren.

Jan Rijnen

Commercieel directeur Nefit Bosch

''Iedereen kan een boom planten, maar Land Life Company kiest voor een unieke, innovatieve, high-tech aanpak. Dat past perfect bij onze duurzame verwarmingstechnologie. En het sluit helemaal aan bij hoe we als Bosch wereldwijd CO2-neutraal werken.''

Herbebossing in Spanje

Deze video geeft je een indruk van de projecten van Land Life Company in Noord-Spanje.