Nieuw record ISDE-subsidie voor warmtepompen

Decorative brandbar

31-08-2023

Nieuw record ISDE-subsidie voor warmtepompen

In juli 2023 hebben consumenten in totaal een bedrag van 20,6 miljoen euro aan subsidies ontvangen voor warmtepompen. Dit is een absoluut recordbedrag voor één maand. In de eerste zeven maanden van 2023 is er zelfs al bijna drie keer zoveel subsidie toegekend voor warmtepompen als in dezelfde periode vorig jaar.

Het totaalbedrag aan toegekende subsidies voor zonneboilers, isolatie, warmtenetten en warmtepompen, via de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) kwam in de maand juli op 39,9 miljoen euro. Alleen in december 2022 werd er een groter totaal subsidiebedrag toegekend van 42,1 miljoen euro.

Het aantal aangevraagde ISDE-subsidies is voor het eerst sinds zes maanden weer gestegen tot boven de 30.000. In juli waren dit er maar liefst 30.235. In de eerste zeven maanden van dit jaar hebben consumenten al 242,1 miljoen euro aan subsidies aangevraagd, wat een aanzienlijke stijging van 112 procent ten opzichte van de eerste helft van 2022 betekent. In heel 2022 vroegen consumenten voor 257,4 miljoen euro aan ISDE-subsidies aan.

Aanvragen voor warmtepompen stegen het hardst

De grootste procentuele stijging in het aangevraagde subsidiebudget is te zien bij warmtepompen, waarvoor in de eerste zeven maanden van 2023 bijna drie maal zoveel ISDE-subsidie werd aangevraagd (39,4 miljoen euro) dan in dezelfde periode van 2022 (114,8 miljoen euro). Zie tabel hieronder:

Subsidiepot van 350 miljoen euro

Indien het huidige aanvraagtempo aanhoudt, zou tegen het einde van het kalenderjaar bijna 471,3 miljoen euro aan subsidies aangevraagd worden: 415 miljoen euro door consumenten en 56,2 miljoen euro door bedrijven. Dit zou resulteren in een tekort van meer dan 121 miljoen euro, aangezien demissionair minister Jetten momenteel 350 miljoen euro aan subsidiebudget beschikbaar heeft gesteld voor 2023.

Het afgelopen jaar heeft minister Jetten het subsidiebudget tussentijds moeten verhogen. Halverwege oktober 2022 werd het subsidiebudget voor de ISDE-regeling met 62 miljoen euro verhoogd. En eind november 2022 werd het budget met nog eens met 35 miljoen euro verhoogd. Uiteindelijk werd er vorig jaar voor een totaal van 308,5 miljoen euro aan subsidies aangevraagd. Indien de minister dit jaar opnieuw het subsidiebudget wil verhogen, lijkt dit gezien het huidige aanvraagtempo al tegen eind september noodzakelijk te zijn.