Bosch op weg naar klimaatneutraliteit

Decorative brandbar
14032x2268 img w1600

Bosch in Nederland op weg naar klimaatneutraliteit tegen eind 2020

26-06-2020

Bosch in Nederland op weg naar klimaatneutraliteit tegen eind 2020

Ambitieuze klimaatdoelstellingen Bosch

  • Alle locaties in Nederland CO2-neutraal tegen einde van dit jaar
  • Investeringen in hernieuwbare energie en het energie-efficiënter maken van gebouwen en productie
  • Nieuwe activiteit: CO2-consultancy voor een klimaatneutrale economie

Nieuwegein – Ondanks de uitdagingen als gevolg van de covid-19-pandemie, handhaaft Bosch zijn strategische koers op lange termijn met het systematisch streven naar ambitieuze klimaatdoelstellingen. Iets meer dan een jaar geleden kondigde Bosch aan het eerste industriële bedrijf te willen zijn dat tegen eind 2020 op alle 400 locaties in de wereld klimaatneutraal is.

''Bosch wil dit doel bereiken, ook in Nederland" zegt Patrick Incoletti, directeur Bosch Benelux. Om de CO2-neutraliteit te realiseren, investeert Bosch in energie-efficiëntie, het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in zijn energievoorziening, het inkopen van meer groene stroom en het compenseren van de onvermijdelijke CO2uitstoot.

“Ook in Nederland werd de voorbije maanden volop geïnvesteerd in het klimaatneutraal maken van alle Bosch-locaties. Bosch richt zich in de Benelux met name op duurzame energie en het energie-efficiënt maken van gebouwen en productielijnen. Bosch in Nederland heeft grootschalige energiereductieprojecten gerealiseerd en er liggen er nog heel wat op de plank,” aldus Incoletti. Volledige CO2-neutraliteit wordt bereikt via energievoorziening met ‘new clean power’ en compensatiemaatregelen voor alle Boschlocaties.

Bosch Transmission Technology B.V in Tilburg investeerde afgelopen jaar in het energiezuinig maken van het productieproces. Op het dak van het bedrijf werden maar liefst 750 zonnepanelen geplaatst en een warmtepomp geïnstalleerd. Door de ingebruikname van een duurzame snaarwasmachine en het gebruik van een ecologisch neutraal wasmiddel is ook de productie van de duwband een stuk energie-efficiënter geworden.

In verschillende Bosch-locaties werden ondertussen technische aanpassingen gedaan aan gebouwen. Zo investeerde Bosch Rexroth B.V. in Boxtel in innovatieve oplossingen voor ventilatie, verwarming, koeling en verlichting. De investeringen in Tilburg en Boxtel leveren een bewezen energiebesparing van 4,1 GWh per jaar op. Door voortdurende inspanningen heeft Robert Bosch B.V. ook het hoogste niveau (niveau 5) op de CO2-Prestatieladder bereikt. Dit is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland en helpt bedrijven en overheden bij het reduceren van CO2 en kosten, binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de waardeketen. De CO2-Prestatieladder wordt gebruikt als CO2-managementsysteemen en als aanbestedingsinstrument.

Klimaatneutrale economie: oprichting van een nieuw adviesbureau

Als het gaat om klimaatmaatregelen, wendt Bosch twee nieuwe benaderingen aan om ervoor te zorgen dat de eigen inspanningen ook hun effect hebben op de economie. Een eerste doel is om de activiteiten in de waardeketen zo klimaatneutraal mogelijk te maken, van "aangekochte goederen" tot "het gebruik van verkochte producten" (scope 3). Daarnaast heeft Bosch aan een nieuw adviesbureau; Bosch Climate Solutions. Hierin wordt de kennis van bijna 1.000 Bosch-experts wereldwijd én de ervaring van meer dan 1.000 eigen energie-efficiëntieprojecten gebundeld. "We willen onze ervaring ter beschikking stellen van andere bedrijven, om hen te helpen bij het bereiken van CO2neutraliteit," licht Incoletti toe.

Bron: www.bosch-press.nl

  • Bosch Co2 neutraal

  • Klimaatneutraal

  • Bosch Rexroth Boxtel