Kies jouw oplossing

Cv-ketel
Cv-ketel met warmtepomp
Warmtepomp

Consumentendagen

  • Alles over duurzaam verwarmen
  • Stel al je vragen aan onze adviseurs
  • Ervaar een werkende warmtepomp

HR-ketel nog steeds het populairst

  • Home
  • HR-ketel nog steeds het populairst

De groei van duurzame alternatieven, zoals warmtepompen, vlakt af. Met name bij nieuwbouwwoningen is het marktaandeel van hr-ketels invoorgaande jaren gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu, Stedin en Alliander.


De groei van duurzame alternatieven, zoals warmtepompen, vlakt af. Met name bij nieuwbouwwoningen is het marktaandeel van hr-ketels in voorgaande jaren gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu, Stedin en Alliander.

HR-ketel populair in nieuwbouw
Sinds juli 2018 worden nieuwe woningen niet meer op het gasnet aangesloten. Maar de afgelopen jaren steeg bij nieuwbouwhuizen de verkoop van hr-ketels juist. In 2014 kreeg 51% van de nieuwbouwwoningen een hr-ketel, in 2016 was dit 75% van alle nieuwbouwwoningen. Een hr-ketel gaat 15 jaar mee. Dit betekent dat tot 2031 75% van de nieuwbouwwoningen uit 2016 aan het gas vastzit.

Groei warmtepompen stagneert
Tussen 2015 en 2016 steeg de verkoop van warmtepompen met 44%. In 2017 steeg de verkoop met 15%. De verkoop van hr-ketels daalde in 2016 maar steeg in 2017 weer met 3%.

2050: alle woningen aardgasloos
De ambitie van het kabinet-Rutte 3 is dat in 2050 alle huizen van het aardgas af moeten zijn. Per 1 juli 2018 is de gasaansluitplicht voor nieuwbouw komen te vervallen. In het klimaatakkoord worden nu afspraken gemaakt om de bestaande bouw, ruim 7 miljoen aansluitingen, aardgasvrij te maken.

Over het onderzoek
De transitie van aardgas naar duurzame warmte in woningen en andere gebouwen zal een verregaande impact hebben op het huidige elektriciteits- en gasnet in Nederland. Het is voor netbeheerders van belang goed zicht te hebben op deze ontwikkelingen, zodat ze tijdig aanpassingen in het energienet kunnen realiseren. De inzichten uit deze Gasmonitor helpen alle betrokkenen om deze warmtetransitie zo goed mogelijk vorm te geven. De ambitie is om de Gasmonitor jaarlijks te laten verschijnen.

Bron: Natuur & Milieu

Documentspecificaties

Titeldatumdownload
HR-ketel nog steeds het populairst8/23/2019
Heropening Subsidieregeling energiebesparing8/6/2019
Nederlanders nog niet bereid om eigen huis gasvrij te maken7/2/2019
Test met 1000 cv-ketels op waterstof6/25/2019

Natuur & Milieu

Blijkt uit recent onderzoek van Natuur & Milieu